Juridische zaken

Contracten en recht voor educatieve auteurs

Donderdag 1 december jongstleden gaf Marcel Fokkink, jurist bij de Auteursbond, de online workshop Contracten en recht voor educatieve auteurs. Bestuurslid en (educatief) auteur Irene Campfens deed mee en deelt…

Juridische zaken

Vernieuwde bloemlezingsregeling

Auteursrecht is overal, en dus ook in het onderwijs. Jouw werk als educatief auteur is beschermd. Maar dat geldt ook voor het werk van literaire auteurs. Als je als auteur…

Juridische zaken

In de bres voor auteursrecht

Wanneer pleeg je als uitgever auteursrechtinbreuk? Welke onderdelen van een leermethode zijn auteursrechtelijk beschermd, en welke zijn dat niet? Deze thema’s waren aan de orde in een procedure tussen enkele…

Juridische zaken

Cursus Auteursrecht in de praktijk

Op een mooie nazomerse dag hadden college-bestuurslid Karin Janssen en ik onze eerste cursusdag aan het Lange Voorhout in het Museumkwartier van Den Haag. Met uitzicht op de van kleur…

Juridische zaken

Tweede deel uitwerking Vragenuurtje Reprorecht

Voor deel 1 van de vragen klik hier. Vraag 8: Afstand doen van reprorechtvergoeding? Betekent onderstaande clausule dat de auteur ook afstand doet van het recht op reprorechtvergoeding? … De…

Juridische zaken

Stichting Rechtshulp Auteurs

Het is goed om weer eens te attenderen op het bestaan van de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) van de Auteursbond. Wellicht is daarover bij een deel van de Educatieve Auteurs…

Juridische zaken

Eerste deel uitwerking vragenuurtje reprorecht

In april 2021 organiseerde de sectie Educatieve Auteurs een vragenuurtje rondom reprorechtgelden. In dit vragenuurtje beantwoordden Marcel Fokkink (jurist bij de Auteursbond), Hans van den Hout (manager relatiebeheer Stichting Reprorecht)…

Juridische zaken

Wijzigingen in de Auteurswet: billijke vergoedingen en transparantieverplichting

Met ingang van 7 juni 2021 is een wetswijziging van kracht, waarin het recht op een aanvullende billijke vergoeding wordt aangepast. Over een jaar wordt een transparantieverplichting in de Auteurswet…

Juridische zaken

Urennorm soepeler in 2020 en 2021 vanwege corona

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Je mag een bedrag aftrekken van je winst, zodat je minder belasting hoeft te betalen. Voor 2020 is dat bedrag 7280 euro. Om…

Juridische zaken

Checklist Auteursovereenkomst

De Mediafederatie heeft in februari 2021 een handige checklist gepubliceerd over zaken die je in een auteursovereenkomst moet regelen. De checklist is ingedeeld naar onderdelen van de Auteursovereenkomst. De Mediafederatie…

Juridische zaken

Enquête Educatieve Auteurs: de resultaten

In 2020 heeft de Educatieve sectie van de Auteursbond via een enquête educatieve auteurs gevraagd naar hun positie en mening over allerlei werk gerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen waren verdeeld over…

Juridische zaken

Nieuws reprorechtuitkering Lira 2018 en 2019

Net voor de jaarwisseling van 2020 was daar hét moment, waar veel educatieve auteurs verwachtingsvol naar hadden uitgekeken: de reprorechtuitkering die voor het eerst via Lira op hun rekening zou…

Juridische zaken

Vragen en antwoorden uit het webinar Royalty of afkoop?

Op 21 januari vond het online webinar Royalty of afkoop? plaats. Marcel Fokkink, jurist bij de Auteursbond, en Ruud Alers, bestuurslid van de sectie Educatieve Auteurs, namen de deelnemers mee…

Juridische zaken

Reprorecht, een update

Zoals eerder gemeld keert Stichting Lira vanaf nu de reprorechtvergoedingen uit aan educatieve auteurs. Voorheen liep dit via de uitgeverij en hoefde je er weinig voor te doen. Nu moet…

Juridische zaken

Vraag 1: Royaltyverdeling bij biografie

Een auteur schrijft een biografie die in eigen beheer wordt uitgegeven. De persoon waarover de biografie gaat, vindt het niet erg dat de naam van de auteurs wordt genoemd in…

Juridische zaken
Wat zoek je?