Vraag 1: Royaltyverdeling bij biografie

Een auteur schrijft een biografie die in eigen beheer wordt uitgegeven. De persoon waarover de biografie gaat, vindt het niet erg dat de naam van de auteurs wordt genoemd in het boek. De geschreven uren worden uitbetaald, maar de auteur is benieuwd hoe het zit met de verdeling van de verkoopopbrengsten. Dient zoiets contractueel en notarieel vastgelegd te worden? En zo ja: hoe en waar?

Om te beginnen is het verstandig om te kijken om wat voor biografie het gaat en wie degene is die in eigen beheer uitgeeft. Ook autobiografieën worden vaak niet geschreven door de persoon in kwestie zelf, maar door een ghostwriter. Een ghostwriter kan alsnog met naam genoemd te worden, maar dit is vaak niet het geval. Een uitgever of een andere derde die in eigen beheer uitgeeft, zal eventuele royalty’s niet uitkeren aan een onbekende biograaf, maar aan de gebiografeerde. Het is dan ook verstandig om als anonieme biograaf heldere afspraken te maken met de gebiografeerde over de onderlinge verdeling van verkoopopbrengsten.

Het is verstandig om die afspraken contractueel en schriftelijk vastleggen met handtekeningen van beide partijen. Je hoeft zaken niet notarieel vast te leggen. Bij afspraken over royalty’s kun je bijvoorbeeld denken aan afspraken over het royaltypercentage, en belangrijker: waarover dit percentage wordt berekend. Spreek ook een vast jaarlijks moment af waarop je een overzicht van de verkoopcijfers en opbrengsten krijgt.

Heeft de Auteursbond hier standaarddocumenten voor?

De Auteursbond heeft in de kennisbank op de website een aantal modelcontracten, zoals dat voor een oorspronkelijk literair werk. Deze contracten kunnen worden aangepast op de bijzondere omstandigheden van het geval. Ook kun je een contract eerst aan een van onze juristen voorleggen door een mail te sturen aan jurist@auteursbond.nl.

 

Wat is het verschil tussen royalty’s en verkoopopbrengsten?

Royalty’s zijn de vergoeding die je als auteur van je uitgever ontvangt uit de exploitatieopbrengst van je werk.  Het betreft een percentage (“royaltypercentage”) over de verkoopopbrengsten. Het is belangrijk dat je duidelijk afspreekt waarover jij royalty’s ontvangt, dus of het een percentage van de netto-omzet of de netto-opbrengst (dus de nettowinst) betreft.

In dat laatste geval gaat het om een percentage over een kleiner bedrag, omdat er dan eerst kostenposten van het netto-omzet-bedrag worden afgetrokken. Voor een uitgever is het in dat laatste geval gunstig om zoveel mogelijk kostenposten, zoals voor marketing, af te trekken van die omzet, zodat de nettowinst lager wordt. Je kunt dan als auteur denken: ik heb een goed percentage, maar als de nettowinst gelijk is aan 0, dan valt het alsnog tegen.

Klik hieronder op één van de andere vragen:

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?