Juridische zaken

Contracten en recht voor educatieve auteurs

Donderdag 1 december jongstleden gaf Marcel Fokkink, jurist bij de Auteursbond, de online workshop Contracten en recht voor educatieve auteurs. Bestuurslid en (educatief) auteur Irene Campfens deed mee en deelt...

Juridische zaken

Vernieuwde bloemlezingsregeling

Auteursrecht is overal, en dus ook in het onderwijs. Jouw werk als educatief auteur is beschermd. Maar dat geldt ook voor het werk van literaire auteurs. Als je als auteur...

Juridische zaken

In de bres voor auteursrecht

Wanneer pleeg je als uitgever auteursrechtinbreuk? Welke onderdelen van een leermethode zijn auteursrechtelijk beschermd, en welke zijn dat niet? Deze thema’s waren aan de orde in een procedure tussen enkele...

Juridische zaken

Cursus Auteursrecht in de praktijk

Op een mooie nazomerse dag hadden college-bestuurslid Karin Janssen en ik onze eerste cursusdag aan het Lange Voorhout in het Museumkwartier van Den Haag. Met uitzicht op de van kleur...

Juridische zaken

Tweede deel uitwerking Vragenuurtje Reprorecht

Voor deel 1 van de vragen klik hier. Vraag 8: Afstand doen van reprorechtvergoeding? Betekent onderstaande clausule dat de auteur ook afstand doet van het recht op reprorechtvergoeding? ... De...

Juridische zaken

Stichting Rechtshulp Auteurs

Het is goed om weer eens te attenderen op het bestaan van de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) van de Auteursbond. Wellicht is daarover bij een deel van de Educatieve Auteurs...

Juridische zaken

Eerste deel uitwerking vragenuurtje reprorecht

In april 2021 organiseerde de sectie Educatieve Auteurs een vragenuurtje rondom reprorechtgelden. In dit vragenuurtje beantwoordden Marcel Fokkink (jurist bij de Auteursbond), Hans van den Hout (manager relatiebeheer Stichting Reprorecht)...

Juridische zaken

Wijzigingen in de Auteurswet: billijke vergoedingen en transparantieverplichting

Met ingang van 7 juni 2021 is een wetswijziging van kracht, waarin het recht op een aanvullende billijke vergoeding wordt aangepast. Over een jaar wordt een transparantieverplichting in de Auteurswet...

Juridische zaken
Wat zoek je?