In de bres voor auteursrecht

Wanneer pleeg je als uitgever auteursrechtinbreuk? Welke onderdelen van een leermethode zijn auteursrechtelijk beschermd, en welke zijn dat niet? Deze thema’s waren aan de orde in een procedure tussen enkele educatieve uitgevers (Zwijsen, Malmberg en de brancheorganisatie GEU, Groep Educatieve Uitgeverijen) en Snappet, uitgever van adaptief lesmateriaal voor alle kernvakken. De procedure nam 7 jaar in beslag. De uitkomst ervan is inmiddels bekend.  We geven hierna een korte samenvatting.

Achtergronden

De deelnemende uitgevers constateerden 7 jaar terug dat Snappet belangrijke kenmerken van bestaande reken- en taalmethoden overneemt in haar producten. Het gaat hierbij om lesdoelen, lesstructuren, opgaven die in licht gewijzigde vorm terugkomen, enzovoort.

De GEU en de deelnemende uitgevers waren van mening dat deze kenmerken de resultaten zijn van vrije, creatieve keuzes van de auteurs. Overname, zonder toestemming van de betreffende auteurs, maakt naar hun mening dus inbreuk op het auteursrecht. Snappet beargumenteerde dat de kaders van een leermode vastliggen, waarmee het dus niet om creatieve keuzes gaat.

Kernvraag van de procedure werd daarom: ‘is een leermethode creatief, en daarmee auteursrechtelijk beschermd’?

Uitkomsten

De uitkomst is tot 3 keer toe uitgevallen in het nadeel van de uitgevers.

De Rechtbank (met het Gerechtshof en de Hoge Raad) oordeelde dat de leerroute vaststaat, dat er binnen de leerroute weinig ruimte is voor creativiteit, en dat deze dus niet auteursrechtelijk is beschermd.

Wat betekent dat voor de toekomst?

Leerlijnen en didactische concepten zijn niet langer auteursrechtelijk beschermd.

Maar Zwijsen wil er alles aan blijven doen om de rechten van de educatief auteur te blijven verdedigen. Daarbij geldt:

Een uitgever mag voortaan wel aansluiten bij een didactische methode/leerroute van een andere partij. Letterlijk overnemen (bijv. teksten, opgaven, vormgeving) blijft niet toegestaan. Zwijsen zal bij auteursrechtelijke inbreuk blijven optreden.

Ten slotte is het ook niet toegestaan om op auteursrechtelijke gronden te profiteren van of mee te liften op de methodes van uitgevers, of het merkenrecht te schenden.

Goed om te weten, vinden wij.

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?