Lid worden

De sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond is de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers van educatief materiaal. Onze leden maken aanspraak op individuele en collectieve belangenbehartiging. Denk hierbij aan juridisch advies over auteurscontracten, ondersteuning bij (inhoudelijke) vragen ten aanzien van je werk of je ondernemerschap en professionalisering. Ook is de sectie een actieve auteurssociëteit, waar onze leden kennis en ervaring uitwisselen. Als je lid bent maak je aanspraak op individuele belangenbehartiging en worden je collectieve belangen behartigd. Ook maak je deel uit van een netwerk van vakgenoten, krijg je de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen en kun je gebruik maken van een uitgebreid scholingsaanbod. Lid zijn van onze sectie biedt veel voordelen!

Word lid van de Auteursbond: https://auteursbond.nl/lid-worden/voordelen/
Ontvang EduSchrift: lees verder

Wat zoek je?