Reprorecht, een update

Zoals eerder gemeld keert Stichting Lira vanaf nu de reprorechtvergoedingen uit aan educatieve auteurs. Voorheen liep dit via de uitgeverij en hoefde je er weinig voor te doen. Nu moet je voor de reprorechtvergoeding een opgave doen. Uit een eerste inventarisatie van Lira blijkt dat een grote groep auteurs nog geen opgave heeft gedaan.

 

Opgavetermijn

Op 19 oktober is de eerste opgavetermijn voor dit jaar verstreken. Als je voor die tijd opgave hebt gedaan, vindt de uitkering in december plaats. Als je nog geen opgave hebt gedaan is dit nog steeds mogelijk. Je krijgt dan, als je inkomsten had uit educatieve werken, nog steeds geld, maar dit wordt verwerkt bij de zogenoemde na-verdeling.

 

Sommige auteurs hebben een vraag gesteld aan de helpdesk van Lira, maar nog geen antwoord gekregen, en twijfelen daarom of ze worden meegenomen met de eerste ronde. Indien je een vraag hebt gesteld aan Lira over de reprorechtvergoeding voor vak-, wetenschappelijke en/of educatieve werken dan hoef je je geen zorgen te maken over de deadline voor opgave van 19 oktober. Als de vraag voorafgaand aan de deadline is binnengekomen, wordt de opgave verwerkt voor de uitkeringsronde in december.

 

Aanmelden

Voor de duidelijkheid staat hieronder nogmaals wat je moet doen om je reprorechtuitkering te krijgen:

 

1. je aanmelden bij Lira,

2. opgave doen.

 

Heb je via je uitgever geen mail gekregen over de aanmelding bij Lira, doe dit dan zelf. Op deze pagina vind je meer informatie over het doen van opgave: https://www.lira.nl/Articles/lira-keert-reprorechtvergoedingen-uit-aan-auteurs-van-vak-wetenschappe 

 

Om te controleren of jij het echt bent, wordt gebruik gemaakt van “IDIN”, dat is een manier om jij te identificeren via je bankrekeningnummer. Dat nummer wordt verder nergens voor gebruikt. Als je freelancer of zzp’er bent en niet bedrijfsmatig schrijft, is het wel handig om voor deze identificatie geen gebruik te maken van een zakelijk rekeningnummer.

  

Opgave doen

Na de aanmelding krijg je een uitnodiging om opgave te doen van je inkomsten als educatief auteur. Voor educatieve auteurs is de opgave zo eenvoudig mogelijk gehouden, ISBN-nummers opgeven is niet nodig. Krijg je toch die melding, dan zit je op de verkeerde plaats in de portal. De meeste educatieve auteurs krijgen jaarlijks een royaltyoverzicht van hun uitgever. Als je geen verdere (educatieve schrijf-) inkomsten hebt, is het enige wat je hoeft te doen een scan maken van je royaltyoverzicht en dat uploaden.

 

Iets ingewikkelder wordt het als je ook schrijfklussen hebt gedaan waarvoor je een bedrag ineens of een voorschot hebt gekregen. Ook daarvan maak je een scan of gebruik je je digitale factuur. Van dat bedrag moet je dan wel de eventueel in rekening gebrachte btw en onkosten aftrekken voordat je het bedrag optelt bij het bedrag dat je invult in het vakje van het betreffende jaartal.

 

Ben je fulltime auteur, dan heb je er inderdaad meer werk aan. Loop je toch tegen problemen aan of heb je vragen, dan neem je contact op met de Lira helpdesk. Het best gaat dit per mail.  Stuur je mail naar: lira@cedar.nl

 

Vragen

Loop je tegen vragen of dilemma’s aan van meer principiële aard, bijvoorbeeld of schrijfproject X dat je voor stichting Y hebt gedaan ook voor opgave in aanmerking komt, stuur dan nog steeds je vraag naar Lira, maar in dit soort gevallen kijken wij als Auteursbond ook graag even mee, omdat de nieuwe regeling zich nog moet gaan zetten en wij daar een bemiddelende en monitorende rol in hebben.

 

Mocht je je wel hebben aangemeld bij Lira of ben je aangeschreven om opgave te doen maar heb je er bewust voor gekozen om dit niet te doen, dan horen wij bij de Auteursbond graag je overwegingen. Mail daarvoor naar nieuwsbrief@auteursbond.nl.

 

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?