Nieuws reprorechtuitkering Lira 2018 en 2019

Net voor de jaarwisseling van 2020 was daar hét moment, waar veel educatieve auteurs verwachtingsvol naar hadden uitgekeken: de reprorechtuitkering die voor het eerst via Lira op hun rekening zou worden gestort. Educatieve auteurs konden opgave doen voor zowel 2018 als 2019, dus voor velen was het de moeite waard.

 

Lira moest alles in zéér korte tijd voor elkaar boksen: zij moesten de beschikbare gelden uitkeren aan een groep auteurs die nog niet bij hen bekend was. Dat daardoor niet alles vlekkeloos verliep, kon eigenlijk niet anders. 

 

Evaluatie en enquête

Zoals altijd is het goed om na zo’n eerste keer een evaluatiemoment in te lassen. Wat ging goed en wat kan er beter? Om zicht te krijgen op de ervaringen van educatieve auteurs heeft de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond een korte enquête gehouden onder haar leden. Daaruit bleek dat de meeste auteurs tevreden zijn over het verloop van de repartitie bij Lira. Helaas is er ook een kleine groep auteurs die op tijd opgave heeft gedaan, maar nog geen geld heeft ontvangen. Met hen heeft Lira inmiddels contact gezocht en zij zijn verder geholpen, zodat zij op korte termijn alsnog hun reprorechtgelden zullen ontvangen.

 

Gesprek tussen Auteursbond en Lira

De Auteursbond heeft inmiddels naar aanleiding van de enquête en diverse mails van leden een gesprek gevoerd met Lira. Er is gesproken over de communicatie in relatie tot de repartitie en de inrichting van de portal. Een interne uitgebreide evaluatie zal nog volgen en Lira neemt hierin de bevindingen van de leden van de Auteursbond mee zoals die zijn besproken in het overleg.

 

Op tijd opgave gedaan, maar nog geen geld ontvangen?

Heb jij, als educatieve auteur, op tijd (dus vóór 19 oktober 2020) opgave gedaan maar nog niets ontvangen? En heb je hierover nog geen contact gehad met de Auteursbond en/of Lira? Neem dan contact op met een van de juristen bij de Auteursbond (jurist@auteursbond.nl). Zij vinden het belangrijk het verloop van de repartitie te volgen én helpen je verder, zodat je op korte termijn alsnog je geld krijgt.

 

Na-repartitie

Ben jij er vóór 19 oktober niet toe gekomen opgave te doen over je educatieve auteursinkomsten in de jaren 2018 en 2019? Dan kan dat nog steeds. In het tweede kwartaal volgt een na-repartitie. Doe dan vóór 30 april alsnog opgave, zodat je meegaat in die na-repartitie. In het laatste kwartaal van 2021 volgt opnieuw een na-repartitie. Loop je ergens tegenaan? Meld het bij Lira, én meld het zeker ook bij ons!

 

Vragenuurtje-special

Het onderwerp reprorecht roept bij veel educatieve auteurs vragen op. Denk aan: wat is reprorecht, wat is een eenheidswaarde en waarover heb ik wel en geen recht op reprorechtgeld? Al die vragen gaan we beantwoorden in een vragenuurtje-special begin april (gratis voor leden). We informeren je zodra er een datum bekend is en je je kunt opgeven.

 

Annemiek Verhoef, voorzitter sectie Educatieve Auteurs (Auteursbond)

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?