Stichting Rechtshulp Auteurs

Het is goed om weer eens te attenderen op het bestaan van de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) van de Auteursbond. Wellicht is daarover bij een deel van de Educatieve Auteurs nog (te) weinig bekendheid.

 

SRA

De SRA is in 1990 opgericht. Het bestuur komt maandelijks bijeen om aanvragen te behandelen en lopende zaken te bespreken. Bij de aanvragen gaat het om conflicten tussen de auteur met o.a. uitgevers, producenten en andere opdrachtgevers. De hulp die de SRA kan bieden, gebeurt in de vorm van bemiddeling, en financiële steun bij het inwinnen van juridisch advies en bij een eventuele rechtsgang.

 

Hoe gaat het in z’n werk?

Wanneer je in een (dreigend) conflict bent beland, is contact opnemen met de jurist van de Auteursbond de eerste stap. Je moet dan natuurlijk wel lid zijn van de sectie Educatieve Auteurs (en daarmee van de Auteursbond).

De jurist zal de zaak beoordelen, je eventueel van advies dienen of je aanraden een verzoek voor steun in te dienen bij de SRA. Hoe je een aanvraag indient, vind je op de site van de Auteursbond: https://auteursbond.nl/over-ons/stichting-rechtshulp/

Ook al hik je – begrijpelijk – aan tegen het daadwerkelijk hulp inroepen, toch loont het de moeite. Nadat de SRA besloten heeft je aanvraag te honoreren, word je voor een eerste gratis juridisch advies verwezen naar de SRA-‘huis’advocaat (gespecialiseerd in o.a. auteursrecht en mediarecht). Een eerste brief/aanmaning van de advocaat naar de wederpartij is in veel gevallen al voldoende om het conflict voor beide partijen bevredigend op te lossen. Wanneer het conflict uiteindelijk leidt tot een rechtsgang ondersteunt de SRA verreweg de meeste kosten hiervoor (er wordt een eigen bijdrage van 5% van de advocaatkosten gevraagd).

 

Wanneer wordt de aanvraag gehonoreerd?

Het SRA-bestuur bestaat uit een team van ervaren schrijvers en juristen, gepokt en gemazeld in het vak, die bovendien veel afweten van de verhoudingen tussen auteurs en opdrachtgevers. Alle aanvragen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, waarbij afgewogen wordt of de casus juridisch kans van slagen heeft en – ook belangrijk – of de casus van belang is voor de hele beroepsgroep. In sommige gevallen zouden de kosten hoog op kunnen lopen, maar dan zou een principiële uitspraak van belang kunnen zijn voor de hele sector; hoe groot of klein de financiële winst ook is. Vaak zijn het grote educatieve uitgeverijen waar een individuele educatieve auteur mee in conflict raakt. Tegen zo’n machtige wederpartij is het moeilijk een vuist maken als ‘kleine’ schrijver. Maar die vuist kan de advocaat van de SRA wel maken, en in veel gevallen heeft dat al tot een goed resultaat geleid.

 

Voorkómen is beter….

Conflicten waarbij de SRA ondersteund heeft, betroffen bij de sectie Educatieve Auteurs onder andere: niet nagekomen afspraken over royalty’s, overdrachten in geval van faillissement, eenzijdige beëindiging van de auteursovereenkomst, onduidelijke royalty-afrekeningen, ongeautoriseerd gebruikt van content.

Vaak is een conflict te voorkomen. Leg dus op tijd, nog voordat je ondertekend hebt (!), de conceptovereenkomst voor aan de jurist van de Auteursbond.

 

Agnes van Straaten-Huygen, namens de Educatieve Auteurs bestuurslid van de SRA

​​Ga hier terug naar de homepage.

 

 

Wat zoek je?