Vraag 6: Lagere vergoeding in coronacrisis

Moet ik akkoord gaan met een lagere vergoeding met als argument de coronacrisis? 

 

De eerste vraag die hierbij gesteld moet worden is of het om de uitbetaling van een opdracht die nog moet worden uitgevoerd gaat, of om de uitbetaling van een project dat je al hebt gedaan of over royalty’s die nog dienen te worden uitbetaald.

 

In principe geldt voor de uitbetaling van gedaan werk: afspraak is afspraak. Alleen in een heel bijzondere gevallen kan een uitgever een beroep doen op ‘overmacht’ of ‘onvoorziene omstandigheden’, waardoor een uitzondering op dat uitgangspunt kan worden gemaakt.

Lees er meer over in het artikel op de site van de Auteursbond. https://auteursbond.nl/kennisbank/overmacht-en-onvoorziene-omstandigheden/

 

Ga je nu de onderhandelingen in en zegt de uitgever bijvoorbeeld dat hij vanwege de coronacrisis minder kan betalen, bedenk voor jezelf of je hiermee akkoord wilt en kunt gaan. Zo niet, loop je wel het risico dat de uitgever iemand anders gaat zoeken die het werk wel voor een lagere vergoeding wil doen. Dat neemt niet weg dat er onderhandelingsmogelijkheden kunnen zijn; probeer bijvoorbeeld in te zetten op uitstel van betaling, niet op afstel. Zo kun je een minder hoog voorschot vragen in ruil voor een hogere royaltyvergoeding na de verkoop. Bedenk dat niet alleen de uitgever last heeft van de coronacrisis, maar jij als auteur ook.

 

Klik hieronder op één van de andere vragen:

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?