Vraag 5: wijzigingen in contract

Is het mogelijk om te onderhandelen over de voorwaarden van een voorgelegd contract?

Heb je géén contract afgesloten, dan is het juridisch gezien altijd mogelijk om te onderhandelen. In de praktijk kan het zijn dat een uitgever halsstarrig is en dat ook over veel punten in het contract geen of maar zeer beperkte onderhandeling mogelijk is.

Wel is het verstandig om altijd te kijken of het mogelijk is om gunstigere voorwaarden te bedingen. Een advies daarbij is in gedachte te houden dat als jij iets inlevert, daar altijd op een ander punt een gunstigere voorwaarde tegenover mag staan. Mocht het niet mogelijk zijn om een hogere vergoeding voor je werk te bedingen, probeer dan een eventueel concurrentiebeding te schrappen of te vervangen door een geheimhoudingsverklaring. Als de uitgever van je verlangt dat je je auteursrecht overdraagt, mag daar ook een hogere vergoeding voor tegenoverstaan dan voor een licentie op basis waarvan hij alleen een gebruiksrecht zou krijgen. Nooit geschoten is altijd mis.

 

Afgelopen september heeft de sectie Educatief Auteurs een online-workshop ‘Duurzaam Onderhandelen’ aangeboden. Die werd gehouden door onderhandelingscoach en jurist Petra Vries. Voor haar staat een goede, duurzame relatie met de opdrachtgever én een goed resultaat voor jezelf als onderhandelaar centraal. Dus: hoe haal je voor jezelf uit de onderhandeling wat je eruit wilt halen, maar wel met behoud van een goede relatie, want dat is ook je wilt. De workshop zal wegens succes in het voorjaar herhaald worden.

 

Heb je al een contract getekend, kun je dan achteraf vragen om wijzigingen?

Ja, dat kan. Achteraf kunnen partijen wijzigingen aanbrengen, als ze er beiden mee akkoord gaan. Maar de andere partij hoeft dat natuurlijk niet zomaar te doen. De vraag is ook waarom zou een partij daarmee akkoord zou gaan zonder daar zelf iets mee op te schieten. Dus als jouw uitgever een wijziging aan jou voorstelt, ga er dan alleen mee akkoord als daar je weer iets voor in de plaats krijgt. En hetzelfde geldt omgekeerd: als je uitgever jouw voorstel om veranderingen afwijst, kijk dan of hij niet met een tegenvoorstel kan komen.

 

Klik hieronder op één van de andere vragen:

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?