Vraag 6: Royaltypercentages

Vraag 1: Vroeger kreeg ik 12 procent royalty’s. Nu komt er een nieuwe methode en krijg ik slechts 10 %. Daar worden geen redenen voor gegeven. Bovendien zitten er extra kosten binnen die 10 % die voorheen niet binnen die 12 procent vielen. Wat vindt de sectie Educatieve Auteurs hiervan?

 

Vraag 2: Ik krijg voor een klus 2% royalty’s aangeboden. Is dat redelijk?

 

Antwoord:

De Auteursbond adviseert niet specifiek over vergoedingen zoals royaltypercentages. Je raakt dan mogelijk in conflict met de mededingingsautoriteit die dat als een verboden verstoring van de markt ziet, zoals dat bij verboden prijsafspraken en kartelvorming ook het geval is. In het algemeen lijkt het erop dat royaltypercentages lager liggen dan vroeger en dat er meer onkosten ten laste van de ‘royaltypot’ komen.

 

Belangrijker dan het percentage is dan ook de grondslag waarvan de royalty wordt berekend: gaat het om de netto-omzet of de nettowinst? En welke kosten kan een uitgever aftrekken om op ‘netto’ uit te komen? Uitgevers blijken vaak erg goed in het in rekening brengen van allerlei kostenposten, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover de royalty wordt berekend erg laag is. Of je 10% of 12% ontvangt is dan al gauw minder belangrijk dan het concrete totaalbedrag dat soms erg laag uit kan vallen. Vraag de uitgever dan ook van tevoren om een transparante berekening, of probeer een onverrekenbaar voorschot op de royalty’s overeen te komen, zodat je in ieder geval verzekerd bent van een minimumvergoeding.

Kan er een overzicht worden gepubliceerd door de Auteursbond van de royalty’s?

 

Antwoord:

De Auteursbond zal dat niet doen. Ook dat wordt door de mededingingsautoriteit gezien als een verkapt advies dus dat kan helaas niet. Wel kan het raadzaam zijn om bij collega’s te peilen wat zij als een redelijke vergoeding voor bepaalde werkzaamheden zien. In het algemeen kun je met vragen aan collega’s terecht op LinkedIn bij de groep Educatieve auteurs – Auteursbond.

 

Ga naar de andere vragen:

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?