Vraag 5: Kosten voor vertaling

Mijn uitgever wil mijn boek laten vertalen voor tweetalig onderwijs. De uitgever stelt voor om dat (voor een deel) uit mijn royalty te betalen; een verlaging van 5%. Ik ben daar niet mee akkoord gegaan. Deel van mijn reactie: “In het contract staat dat ik mijn rechten overdraag aan de uitgeverij, dat ik daar een royaltyvergoeding voor krijg en dat jullie het recht hebben om mijn materiaal op meerdere manieren uit te geven (o.a. door het te vertalen). Daar staat niet dat ik daar zelf een deel van moet betalen.” Hoe zit het nu juridisch?

 

Antwoord:

Dat hangt af van wat je precies bent overeengekomen met de uitgever. Als je je auteursrecht hebt overgedragen, of een licentieovereenkomst hebt gesloten op basis waarvan de uitgever het boek ook vertaald uit mag brengen dan hoef je niet akkoord te gaan met een dergelijke verlaging. Je was immers een hoger percentage overeengekomen in ruil voor een set bevoegdheden waar het vertalen al onder viel, en aan die afspraak mag je hem houden. Dat de uitgever daarbij misschien geen rekening heeft gehouden met de vergoeding die hij een vertaler zou moeten betalen voor een vertaalde versie is dan zijn probleem.

Ben je echter een licentieovereenkomst overeengekomen op basis waarvan de uitgever nog niet de bevoegdheid had een vertaling uit te brengen dan ben je eigenlijk opnieuw aan het onderhandelen over aanvullende bevoegdheden. In zo’n geval is het niet gek dat de uitgever een lager royaltypercentage aanbiedt dan voorheen, omdat hij de vertaler ook een vergoeding moet betalen. In zo’n geval kun je er dus voor kiezen om akkoord te gaan met het aanbod en zo aanspraak maken op extra inkomsten zonder dat je extra werk hoeft te verrichten.

 

Liggen er auteursrechten op een vertaling?

Ja, op een vertaling liggen ‘dubbele’ auteursrechten: van de oorspronkelijke auteur en van de vertaler die ook weer eigen creatieve keuzes maakt bij het maken van die vertaling. Voor het maken van een vertaling is toestemming van de auteursrechthebbende vereist; voor de exploitatie van een vertaling is de toestemming vereist van zowel de auteursrechthebbende op het oorspronkelijke werk als van de auteursrechthebbende op de vertaling.

 

Ga naar de andere vragen:

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?