Vraag 4: Het non-concurrentiebeding

Vraag 1: Ik schrijf mee aan taalmethode bij uitgever A en een spellingmethode uitgever B. Dit zijn twee verschillende dingen, maar de uitgever denkt daar anders over (taal en spelling worden gecombineerd uitgegeven).

Vraag 2: In het contract staat: De Auteur heeft het recht om zijn medewerking te verlenen aan andere publicaties op zijn vakgebied, maar niet voor zover daarmee directe concurrentie wordt aangegaan met de Methode, behoudens toestemming van de uitgever, die deze toestemming niet op onredelijke gronden mag weigeren. Ik heb aangegeven akkoord te willen gaan met deze tekst, mits aan het artikel een tijdsbepaling wordt toegevoegd: gedurende de duur van deze opdracht. De uitgever gaat daarmee niet akkoord.

Antwoord:

Voor concurrentiebedingen, ook voor zzp’ers, geldt dat ze ‘redelijk en billijk’ moeten zijn. Een te breed geformuleerd concurrentiebeding wordt vaak gezien als onredelijk en niet billijk. Juist het ontbreken van een tijdsbepaling, of het te breed formuleren van waar je niet over mag schrijven, maakt dat een concurrentiebeding onredelijk en onbillijk is.

 

Maar zelfs een wel goed gespecificeerd concurrentiebeding kan onredelijk zijn. Als jij gedurende een bepaalde periode sporadisch aan het werk bent voor een bepaald werk, of maar in beperkte mate bij een project(groep) betrokken bent, is het onredelijk dat je dan geen andere opdrachten aan zou kunnen nemen.

 

Is een concurrentiebeding onredelijk en onbillijk dan mag de uitgever je er niet aan houden; het beding kan dan ontbonden worden. Bij onenigheid hierover kom je uiteindelijk bij de rechter terecht, die eerder geneigd zal zijn een evident onredelijk beding aan de kant te schuiven. Toch is het aan te raden om de onderhandelingen met je uitgever aan te gaan en zo’n evident onredelijk beding niet te tekenen; in de praktijk blijken uitgevers regelmatig bereid om water bij de wijn te doen, waardoor je minder lang aan het beding vast zit, of bij concurrenten wel over andere onderwerpen kunt schrijven. Betrek in de onderhandelingen ook je rol binnen het project; is die beperkt dan zal een uitgever minder reden hebben om jouw mogelijkheden elders te beperken.

 

Wat kunnen alternatieven zijn voor een non-concurrentiebeding?

Als alternatief voor een concurrentiebeding kun je een geheimhoudingsplicht afspreken, of overeenkomen dat je andere werk niet te dicht er tegenaan mag liggen.

Daarnaast kun je van tevoren afspreken met de uitgever welke opdrachten je verwacht te kunnen krijgen en daarover het gesprek aangaan: “ik ben van plan dit soort opdrachten te gaan doen; is dat volgens jou in strijd met het concurrentiebeding?” Op die manier heb je duidelijkheid en toestemming om die opdrachten in elk geval wel te doen.

 

Ga naar de andere vragen:

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?