Vraag 3: Over reprorechtvergoedingen

Ik heb in 2018 onverwacht reprorechtvergoeding ontvangen van mijn uitgeverij. Daarvoor niet en daarna ook niet meer. Ik heb mij wel ingeschreven bij Lira. Maar is Lira hetzelfde als reprorecht en hoe werkt dit nu precies?

 

Antwoord:

In principe ligt het recht op het verveelvoudigen van een werk bij de auteur. Soms verveelvoudigen anderen je werk, bijvoorbeeld met een kopieerapparaat. Omdat de auteur recht heeft op een ‘billijke vergoeding‘ als zijn werk door anderen wordt gekopieerd, moet er voor die kopieën worden betaald aan Stichting Reprorecht. Stichting Reprorecht int de gelden bij de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit geld wordt uitgekeerd aan Stichting PRO (die het geld onder de uitgevers verdeelt) en aan Stichting Lira (die het geld onder de auteurs verdeelt).

 

Onderhandelingen over reprorecht nog gaande

Voor 2019 zijn de onderhandelingen over de verdeling van de reprorechtgelden voor de educatieve auteurs nog bezig, vandaar de vertraging dit jaar in de uitbetaling van deze gelden aan de auteurs. Het klopt dus dat de auteur in 2019 nog geen reprogeld heeft ontvangen. 

Bovendien gaat Stichting Lira binnenkort direct aan de educatieve auteurs betalen en ontvangen de auteurs hun reprogeld niet langer via hun uitgevers. Daarvoor is het van belang dat alle educatieve auteurs zich aanmelden bij Stichting Lira. Naar verwachting zullen de educatieve auteurs daar in juli via hun uitgeverijen van op de hoogte worden gebracht. Is juli verstreken en heb jij er als educatieve auteur nog niets over gehoord van je uitgever? Maak daar dan een melding van door een mailtje te sturen naar jurist@auteursbond.nl.

 

Let op: in een auteurscontract kan een uitgever niet vragen of een auteur afstand wil doen van zijn reprorechtvergoedingen. 

 

Ik schrijf voor meer grote uitgeverijen. Eén heeft me betaald, maar de andere grote uitgeverijen hebben dat niet gedaan. Moet ik daar actief achteraan?

 

Antwoord:

Tot en met 2018 betaalden uitgevers – als het goed was – het reprorecht door aan hun auteurs via een standaard factuur tegelijkertijd met de royalty-afrekening. Is dit geld niet uitgekeerd dan is het inderdaad nodig om daar alsnog actief achteraan te gaan. Dat kan voor oude Reprogelden nog alleen dit jaar bij het Auteursfonds Reprorecht van Lira.

Voor de reprogelden vanaf 2019 kan een auteur vanaf juli dit jaar direct bij Stichting Lira terecht.

 

Maakt het uit voor de reprorechtvergoedingen of je via afkoop (een vast bedrag ineens) werkt of met royalty‘s?

 

Antwoord:

In principe hebben auteurs altijd recht op hun reprogelden, ongeacht hun onderliggende uitgeefovereenkomst. Op basis van wat er in het vragenuurtje werd gesproken, lijkt het er echter op dat veel uitgeverijen de reprorechtvergoedingen zelf houden en niet doorbetalen aan de auteurs als er wordt gewerkt op afkoop. Malmberg lijkt hierop de uitzondering: die betaalt sinds 2018 ook de auteurs die op afkoop hebben gewerkt reprorecht. Maar andere uitgeverijen lijken dit, gelet op de indrukken van de aanwezigen bij het vragenuurtje, vaak niet te doen. Op de site van Lira staat welke uitgevers wél aan hun doorbetalingsverplichting voldoen.

 

Vraag ernaar bij je eigen uitgeverij wanneer je nog repro-aanspraken hebt over de periode tot en met 2018.

 

Ga naar de andere vragen:

 Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?