Vraag 2: Mijn boek wordt uit de handel genomen

Hoe zit het met je auteursrechten als de boeken uit de handel worden genomen?

 

Antwoord:

Ook dat hangt weer af van je contract. Daarin kan worden overeengekomen dat je je auteursrechten weer terugkrijgt als je werk niet meer gebruikt wordt, maar dat zal vaak niet het geval zijn. Draag je in dat laatste geval je auteursrecht over dan sta je eerder met lege handen dan wanneer je een licentieovereenkomst hebt gesloten.

 

Toch kun je op grond van de Auteurswet soms je auteursrecht terug claimen, ook al heb je dat in eerste instantie afgestaan. Er moet dan sprake zijn van een ‘redelijke termijn‘ waarbinnen niks met je werk gedaan is. Wat een redelijke termijn is, kan afhangen van gemaakte afspraken van wat normaal gesproken gebruikelijk is, en van de verdere omstandigheden van het geval. Vervolgens moet je de uitgever een tweede ‘redelijke termijn‘ geven om alsnog het werk te exploiteren. Pas als die termijn verstrijkt zonder actie van de uitgever, of als die aangeeft geen actie te zullen ondernemen, kun je de overeenkomst ontbinden waardoor je je rechten weer terugkrijgt; tenzij die ontbinding vanwege een ‘zwaarwegende grond’ aan de kant van de uitgever als onredelijk moet wordt bestempeld.

 

Ga naar de andere vragen:

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?