Ontwikkelingen AI in het onderwijs

In januari was ik met collega-docenten in Londen op de BETT, één van de grootste onderwijstechnologiebeurzen ter wereld. Het is een beurs waar professionals uit het onderwijs en onderwijsontwikkelaars samenkomen. Centraal op de BETT stonden dit jaar de ontwikkelingen op het gebied van AI. Veel aanbieders van educatieve apps, zoals Microsoft en Google, lieten hun nieuwste ontwikkelingen zien.

Door: Sabine Sijbesma

Google en Microsoft behoren als technologiebedrijven voor de digitale educatieapps van scholen toch wel tot de belangrijkste leveranciers. Hierdoor ging er veel aandacht naar deze bedrijven en daarom ook in dit artikel.

Gebruikers van Google werken met het Workspace-pakket, vergelijkbaar met het Microsoft Office-pakket. Beide pakketten presenteren een heel aantal nieuwe AI-ontwikkelingen. Beide bedrijven laten in hun ontwikkeling op het gebied van AI zien dat er veel aandacht is voor het ontlasten van de docent, waardoor deze meer aandacht kan besteden aan de student. AI ontlast bijvoorbeeld door snelle analyses van gemaakt werk, en kan lessen maken of projectplannen. Ook is er bij beide ontwikkelaars extra aandacht voor ontwikkelingen om de leesvaardigheid van studenten te verbeteren, waarbij de docent niet veel extra tijd hoeft te investeren.
Naast ontwikkelingen op het gebied van AI, zijn er bij beide bedrijven ook nog andere nieuwe, handige toepassingen in ontwikkeling. Bij Microsoft moet opgemerkt worden dat nog niet alle mogelijkheden die in dit artikel worden besproken al beschikbaar zijn in Nederland, later dit jaar zal dit waarschijnlijk wél het geval zijn. Hierbij gaat het bij Microsoft bijvoorbeeld om de nieuwe mogelijkheden in PowerPoint.

Ontwikkelingen bij Google

Google heeft Duet AI ontwikkeld. Duet AI is een AI-service, geïntegreerd in het Google Workspace-pakket. Docenten kunnen hiermee bijvoorbeeld ideeën opdoen en voorbereidingstijd besparen. Hierbij kunnen ze van het programma hulp krijgen bij het opstellen van lesplannen in Google Documenten en bijvoorbeeld het maken van afbeeldingen in Google Presentaties. Ook kunnen docenten in Google Classroom eenvoudiger interactieve lessen, zoals oefensets en videoactiviteiten, vanaf één plek maken, beheren en delen.

Een andere handige nieuwe optie die Google biedt, is de mogelijkheid om vragen te kunnen toevoegen aan YouTube-video’s die in Google Classroom zijn toegewezen om actief leren te stimuleren. Binnenkort kunnen docenten ook door AI voorgestelde vragen uitproberen.

Naast bovenstaande ontwikkelingen, ontwikkelt Google zich ook nog steeds op het gebied van het verbeteren van de leesvaardigheid van beginnende lezers. Het bedrijf is een tijd terug gestart met de gratis app Google Read Along, waarbij jonge lezers op een redelijk vergelijkbare manier als bij de app Duolingo de taalvaardigheid kunnen verbeteren. Dit is ook een mogelijkheid met de vorig jaar uitgebrachte app Google Read me, een leuke voorleesapp. Nadeel van beide opties is voor Nederlandse lezers dat de versie (nog) niet in het Nederlands beschikbaar is.

Ontwikkelingen bij Microsoft

De AI van Microsoft heet Microsoft Copilot en voorziet de Microsoft Office 365-apps van AI- ondersteuning. Eén van de mooie opties die Microsoft hierdoor kan bieden via het Microsoftprogramma Teams, is Reading Coach. Via een opdracht in Teams kun je als docent teksten klaarzetten die de student kan gaan lezen. De student leest daarna de tekst hardop voor, en AI voorziet de student van feedback op de onderdelen die je als docent vooraf aangeeft. Ook kun je als extra mogelijkheid van de betreffende tekst met AI automatisch een quiz maken in Teams, zodat je het onderdeel ‘begrijpend lezen’ kunt testen.

Een andere mooie AI-ontwikkeling is te vinden in het programma PowerPoint met de optie Speaker Progress. Studenten spreken de tekst behorende bij hun presentatie in en AI geeft feedback. Waar AI op moet letten, wordt vooraf ingesteld door de docent, bijvoorbeeld het spreektempo of de lichaamshouding van de student.

Ook nieuw is de reflecteeroptie Microsoft Reflect. Hiermee kunnen studenten bijvoorbeeld reflecteren op een gemaakte opdracht. Dit geeft de docent weer inzicht in hoe de opdracht is ervaren. Een laatste handige optie, is de mogelijkheid van het door Teams laten maken van de notulen van je vergadering. AI maakt de notulen zodra je in de Teams-vergadering op de optie ‘transcriberen’ klikt.

Voor- en nadelen

De nieuwe AI-mogelijkheden van Google en Microsoft zorgen ervoor dat er weer een mooie stap gezet kan worden in het gepersonaliseerd leren. Teksten kunnen aangepast worden aan de individuele behoefte van studenten. Ook kunnen docenten sneller nieuw lesmateriaal maken en ze kunnen door studenten ingeleverd werk sneller analyseren.

Een nadeel van AI in het onderwijs is in mijn optiek dat het onpersoonlijk is. Feedback geleverd door een computer wordt toch anders ervaren dan wanneer deze door de docent wordt gegeven. Ook zullen docenten en studenten steeds alert moeten zijn op of wat AI genereert wel klopt. Dit kunnen ze doen door de inhoud van de bronnen die AI aangeeft, te controleren.

Welke invloed heeft AI op het werk van onderwijsontwikkelaars?

Op het AI-symposium van 19 maart 2024, georganiseerd door de Auteursbond, werd duidelijk dat er zorgen zijn over AI en het werk van auteurs. Technologiebedrijven die AI-programma’s hebben ontworpen, genereren de teksten via verschillende bronnen. Dat kunnen ook teksten zijn van verschillende auteurs. Een belangrijke vraag daarbij is, of het auteursrecht dan nog wel beschermd is. Daar zijn zorgen over. Een zogenoemde ‘opt-out’ kan een mogelijkheid zijn om je werk te beschermen. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: https://auteursbond.nl/ai-en-auteursrecht/.

Bronnen

Wat zoek je?