Nieuwe kleineondernemersregeling per 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Deze kun je gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro blijft.

 

De nieuwe regeling wordt de Omzet gerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB) genoemd. Deze komt dus in de plaats van de bestaande kleineondernemersregeling (KOR).

 

Voor educatieve auteurs en andere zzp’ers kan de OVOB nieuwe mogelijkheden bieden om belasting te besparen en/of de administratieve lasten te verlagen. Je hoeft bijvoorbeeld geen btw-facturen meer uit te reiken, geen aangifte te doen en slechts een beperkte administratie bij te houden. Maar in de praktijk lijkt de regeling alleen interessant voor ondernemers die particuliere afnemers hebben. Dan is namelijk de omzet waarin normaal gesproken btw zit, netto geworden. In andere gevallen word je simpelweg snel te duur. Een ander nadeel is dat je met deze maatregel geen voorheffing meer kunt terugvragen.

 

De nieuwe regeling mag je in verschillende rechtsvormen gebruiken. Zzp’ers, maar ook bijvoorbeeld stichtingen mogen er gebruik van maken. De regeling blijft op vrijwillige basis. Je hoeft er dus geen gebruik van te maken. 

 

Er zijn een aantal voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de nieuwe regeling.

  • Je omzet exclusief btw mag in een kalenderjaar niet hoger zijn dan 20.000 euro. Bij je omzet tellen alle leveringen en diensten mee die met btw belast zijn, maar ook de btw-vrijgestelde omzet uit de levering en verhuur van onroerende zaken en bijvoorbeeld financiële diensten. De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten zoals diensten door schrijvers en journalisten tellen níet mee voor de omzetgrens.
  • Als je aan de regeling meedoet, mag je geen btw op je leveringen berekenen. De btw op kosten mag je ook niet aftrekken. Je mag op je facturen dan ook geen btw meer in rekening brengen.
  • De keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet per jaar overschrijdt. Wanneer je de omzetgrens overschrijdt moet je weer de normale btw-administratie bijhouden. 
  • Als je je nog niet hebt ingeschreven, kun je pas vanaf het 2e kwartaal van 2020 gebruikmaken van de OVOB. 

Via de Auteursbond lees je hier nog een artikel over dit onderwerp, geschreven door door Miro Lucassen, met daarin nog enkele voor- en nadelen van de regeling.

 

Wil je je opgeven, dan kan dat hier op de site van de Belastingdienst. 

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?