Mens of machine: aan de slag met AI

‘Auteurs kunnen verschillende soorten AI-tools gebruiken om hun werk beter te maken. Deze tools kunnen helpen bij het plannen van een verhaal, het schrijven van een eerste versie, of het bewerken van een uiteindelijke versie. AI-tools kunnen auteurs helpen bij het bedenken van nieuwe ideeën. Er zijn verschillende AI-tools die gebruikers kunnen gebruiken om nieuwe verhalen te bedenken. Sommige tools gebruiken algoritmen om nieuwe verhalen te genereren, terwijl andere tools gebruikers laten samenwerken met een virtuele schrijver om nieuwe ideeën te bedenken.’

 

Iets opvallends gezien aan bovenstaande alinea? Dat kan kloppen. Hij is in zijn geheel gecreëerd door AI, met behulp van het programma https://beta.openai.com/playground. Om de tekst te maken, gaf ik het programma maar 1 instructie: ‘Schrijf een verhaal over AI en educatief auteurs.’  En ik stelde een vraag: ‘Wat kunnen auteurs hebben aan AI?’

 

Niet alleen de eerste alinea is volledig gecreëerd door AI. Ook de afbeelding bij dit artikel is in zijn geheel door AI gemaakt. AI staat voor Artificiële Intelligentie, oftewel kunstmatige intelligentie. AI heeft betrekking op systemen en machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dit proces kunnen verbeteren. AI is overal om ons heen. Het zit in onze routeplanners, het praat met ons via chatbots bij de helpdesk van grote bedrijven, het stuurt de aanbevelingen voor onze tv-programma’s aan en ook verschillende machines.  De ontwikkelingen rond AI gaan razendsnel. Steeds meer unieke creatieve processen, waarvan we dachten dat het onmogelijk was ze uit te voeren met een computer, blijken nu toch mogelijk. Zo kun je intelligent redeneren en filosoferen met chatbots, zoals kuki.ai, en kun je kunst maken via Dall-E 2. Qua leermiddelen kan A.I. zorgen voor adaptieve leermiddelen en intelligente dashboards die de vorderingen van leerlingen kunnen weergeven en interpreteren.

 

A.I. kan lesmateriaal verrijken, maar brengt ook risico’s met zich mee. Op 28 september 2022 kwam de onderwijsraad met een verkenning naar de inzet van intelligente technologie in het onderwijs. Die verkenning werd uitgebracht in opdracht van het ministerie van onderwijs. In dit stuk werden kansen maar ook verschillende risico’s benoemd. Zoals het gebrek aan persoonlijk contact en sociale interactie, ontmoediging van eigen initiatief, ongewenste vormen van surveillance en controle, stereotypering, uitsluiting en discriminatie bij gebruik van intelligente technologieën.  De rol van het menselijke oog lijkt daarbij tot nu toe onmisbaar. Uiteindelijk is alleen de mens goed in staat om feit en fictie te onderscheiden. En is zij (tot nu toe) als enige goed in staat om tussen de lijnen te lezen, context te zoeken en oog te houden voor pedagogische sensitiviteit.

 

Link naar het artikel van de onderwijsraad.

Ga hier terug naar de homepage.

 

 

Wat zoek je?