Leestip: Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs

Over het boek

Steeds meer scholen zetten toetsen formatief in.

Bij toetsen gaat het niet meer alleen om het beoordelen van de leerlingen, maar om leerlingen de kans te bieden meer eigenaarschap te voelen over hun leren en over de manier waarop ze worden beoordeeld.

In dit boek komen docenten uit diverse werkvelden aan het woord die in hun eigen beroepspraktijk zijn gestart met formatief toetsen. Welke successen en mislukkingen beleven zij bij het implementeren? Hoe werken zij toe naar een cultuur waarin leerlingen fouten mogen maken en meer feedback krijgen? Hoe krijgt het leren van de leerlingen een impuls?

Naast interviews, vind je in dit boek ook een aantal verdiepende artikelen over de praktijk van formatief toetsen, met als belangrijke vraag: hoe komen we van een toetscultuur naar een feedbackcultuur?

Dominique Sluijsmans en René Kneijber (red.) (2021). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Uitgeverij Phronese. € 25.95.

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?