Leestip: Rijke taal (V)MBO

Rijke teksten zijn belangrijk en een waardevolle toegevoegde waarde voor het lees- en schrijfonderwijs, zo bleek ook uit het recente Rapport over de staat van het onderwijs in Nederland. Dit boek is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in wat goed taal- en leesonderwijs is en die daarmee aan de slag wil gaan. Of je nu een leerkracht, logopedist, remedial teacher bent, werkt met alfabetiseringstrajecten, of student bent op het gebied van taalonderwijs of logopedie. Ook voor educatief auteurs biedt dit boek eyeopeners.

Door: Manon Müller

‘Rijke taal (v)mbo’ gaat over taal- en leesdidactiek voor alle leerlingen en studenten die worden opgeleid voor een beroep. Ze komen uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het (voortgezet) middelbaar beroepsonderwijs.

De auteurs gaan in dit boek in op de problemen die je als leerling kunt tegenkomen met lezen en schrijven. Ze bespreken het taalbeleid en de organisatie van het taalonderwijs, en hoe alle leraren samen een goed taalbeleid kunnen vormgeven. Er is aandacht voor het belang van rijke teksten: wat is een rijke tekst eigenlijk, en wat maakt het voor een leerling uit of deze een rijke of een verarmde tekst leest? Ook komen leren lezen en actief leren denken aan bod. Welke rol speelt actief denken voor/bij de taalontwikkeling?

Het boek slaat een brug tussen theorie en praktijk. Het bevat geen traditionele verdeling in taaldomeinen, maar de hoofdstukken zijn afgestemd op duurzaam betekenisvol leren, zodat elke leerling zijn taalbasis kan vergroten.

Over de auteurs
Erna van Koeven is hoofddocent binnen de afdeling Educatie en Bewegen van Hogeschool Windesheim. Ze is onderzoeker bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT en zij maakt deel uit van de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. Erna doet regelmatig verslag van haar eigen werk met scholen in de veelgelezen blog geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com.

Anneke Smits is lector bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Hogeschool Windesheim en zij maakt deel uit van de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces. Anneke doet regelmatig verslag van haar eigen werk met scholen in de veelgelezen blog geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com.

Rijke taal (v)mbo
Taaldidactiek voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

Boom Testonderwijs, mei 2023, € 39,95. ISBN 9789024455843 


Wat zoek je?