Leestip: Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs

In augustus 2020 verscheen bij Boom Uitgevers het boek Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs, van Erna van Koeven en Anneke Smits. Een omvangrijk, maar zeer toegankelijk en praktisch boek over alle facetten van het taalonderwijs op de basisschool.

 

Na een algemene inleiding over de stand van zaken in het taalonderwijs, een visie op taalonderwijs en de competenties van de leraar komen in verschillende hoofdstukken achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  • de maatschappelijke context (o.a. problemen en uitdagingen, NT2, dyslexie, 21e eeuwse vaardigheden, toetsing);
  • taalontwikkeling in rijke contexten (o.a. rijke contexten in de onder- midden en bovenbouw en woordenschatontwikkeling);
  • rijke teksten (o.a. de kwaliteit van teksten, genres en tekstsoorten, luisterboeken en digitale boeken, niveaus en het gebruik van boeken op school);
  • decoderen en vloeiend lezen (o.a. de ontwikkeling van geletterdheid, aanvankelijk lezen, een leven lang lezen, leesmotivatie en literaire competentie);
  • begrijpen (o.a. het belang van voorlezen, vertellen, begrijpend leesonderwijs en informatievaardigheden);
  • actief denken over interessante inhouden (o.a. gesprekken voeren, actief denken door schrijven, krachtige ontwerpopdrachten);
  • actief denken over taal (o.a. taalvariatie, spelling, taalbeschouwing en grammatica).

Goed leren lezen en schrijven leer je bij uitstek op school. Maar waar moet je als leerkracht beginnen als je moet kiezen uit het enorme aanbod van leerlijnen, methodes, toetsen, handreikingen en tips voor taal en lezen?

Rijke taal gaat over taal- en leesdidactiek voor het basisonderwijs. Het slaat een brug tussen theorie en praktijk en laat je zien hoe je duurzaam, betekenisvol taal- en leesonderwijs geeft zodat elke leerling zijn taalbasis kan vergroten. De wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar praktische toepassing in de klas.

 

Het boek is bedoeld voor o.a. leerkrachten , Ib’ers, remedial teachers en anderen, maar ook educatieve auteurs kunnen er hun voordeel mee doen, en níet alleen auteurs die werken aan taal- en/of leesmethodes, of auteurs die alleen werken aan uitgaven voor het basisonderwijs. Het aanbieden van rijke teksten en het creëren van rijke contexten waarbinnen de leerlingen aan de slag gaan met lezen, schrijven, spelling, grammatica, woordenschat en mondelinge communicatie is in elke onderwijssector en in elk vakgebied van belang.

Meer informatie

https://www.boomtestonderwijs.nl/product/100-9318_Rijke-taal

www.geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com  (blog van de auteurs)

 

Koeven, E. van & Smits, A. (2020). Rijke taal, taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom Uitgevers. € 34,95

Heb jij leestips? Schrijf er een stukje over en geef dat aan ons door. 

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?