Leestip: Nog wat geleerd vandaag? Hoe kennis terugkeert in het onderwijs

Wat leren we van onderwijsvernieuwingen van vroeger? Instructie en kennisoverdracht raakten uit de mode, eerst in de VS, veel later elders en uiteindelijk ook in Nederland en Vlaanderen. De leerling kon toch alles zelf googelen? Nou nee, dat kon die meestal niet. Taal en rekenen gingen achteruit. In de VS en andere Angelsaksische landen wordt inmiddels al meer dan een eeuw met zelfontdekkend leren geëxperimenteerd. Het gevolg: grotere ongelijkheid. Leerlingen werden afhankelijk van de kennis en welstand van hun ouders. Volgens de recente leerpsychologie zijn voor taal en rekenen instructie, kennis en oefening nodig.

Door: Manon Müller

Maarten Huygen volgt leraren, trainers en wetenschappers die deze inzichten toepassen. Hij doet verslag van een klas van de Alan Turingschool in Amsterdam, die door systematische voorbereiding zelfs verhaaltjes van Tsjechov kan lezen. Hij bezoekt conferenties waar leraren de nieuwste toepassingen van de leerpsychologie doornemen. De herwaardering van kennis geeft leraren hun onafhankelijke rol terug.

Met Nog wat geleerd vandaag? houdt Maarten Huygen een warm pleidooi voor kennisrijk onderwijs. Hij laat zien dat ‘het nieuwe leren’ al eeuwen oud is en zet dat in internationaal perspectief.
Een boek voor leraren, directeuren, bestuurders, lerarenopleiders, onderwijsbegeleiders, ouders en anderen die zichzelf de vraag stellen: kan een leerling ‘eigenaar zijn van het leerproces’ of is dat maar schijn? 

Nog wat geleerd vandaag? Hoe kennis terugkeert in het onderwijs
Maarten Huygen
Nederlands, Paperback, ISBN 9789024458011, Boom 2023, 312 pagina’s,
€ 29,95


Wat zoek je?