Leestip: Het Onderwijsvragenboek

In maart 2019 verscheen er in EduSchrift een artikel over onderwijspodcasts. Eén van de podcasts waaraan we aandacht besteedden, was de Onderwijsvragen-podcast van Operation Education. Nu is er Het Onderwijsvragenboek, geschreven door Claire Boonstra, Claudette de Graaf Bierbrauwer en Nanda Carstens.

 

Operation Education is een community voor schoolleiders die samen vorm geven aan veranderingen in het onderwijs en in de samenleving. Vanuit deze community is Het Onderwijsvragenboek ontstaan. Door met nieuwe ogen naar het huidige onderwijssysteem te kijken en na te denken over de vraag ‘Waarom doen we de dingen zoals we ze doen in het onderwijs?’ ontstaat er ruimte om te denken, te onderzoeken en te experimenteren: de basis voor het vormgeven van nieuw onderwijs.

 

Voorbeelden van vragen die aan bod komen, zijn:

  • Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties?
  • Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden?
  • Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers?
  • En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling?

Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, naar de voor- en nadelen en de mogelijke alternatieven. In deze zoektocht naar toekomstgericht onderwijs zijn leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders, medewerkers van overheden en andere onderwijsondersteunende organisaties betrokken, uit alle vormen van onderwijs.

 

Boonstra, C., Graaf-Bierbrauwer, C. de & Carstens, N. (2019). Het Onderwijsvragenboek. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Amsterdam: Amsterdam University Press. € 24,95

 

Heb jij leestips? Schrijf er een stukje over en geef dat aan ons door.

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?