Leestip: Geen stress, we gaan het maken! Verhalen uit mijn vmbo-kansklas

Over het boek

Volgens docente Maxe de Rijk, zijn schooladviezen deels gebaseerd op leerachterstanden en leervoorsprongen. Bijvoorbeeld een praktijkschooladvies bij een leerachterstand van minimaal drie jaar ten opzichte van het landelijk gemiddeld, en een havo- of vwo-advies bij leervoorsprongen. In een interview met de Groene Amsterdammer (augustus, 2021) stelt ze: 

Als leerachterstand de basis is voor een praktijkschooladvies, waarom geef je die kinderen dan niet gewoon de tijd om die achterstanden in te halen, zodat ze naar het vmbo kunnen?’

Het kan volgens Maxe het verschil maken tussen werkloosheid of werk. Want, zo redeneert ze, de vmbo-leerlingen worden de timmermannen en verzorgenden van de toekomst. En daarvan zijn er nooit genoeg. En daarom ging ze op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West van start met een zogeheten ‘kansklas’. Een groep van negentien leerlingen waarbij het vermoeden bestond dat hun schooladvies te laag was. In de kansklas kregen ze een jaar extra de tijd om hun achterstanden in te lopen. Maxe werd hun mentor en had succes: zestien leerlingen stroomden door naar een hoger niveau, en vier leerlingen zelfs twee niveaus. Maar nog belangrijker, vertelt ze in het interview: ‘Daarnaast doet het waanzinnige dingen met hun zelfvertrouwen en hun perspectief op de wereld om hen heen.

Het zijn leerlingen die al vanaf groep drie, elk jaar hebben gehoord dat ze slechter lezen en rekenen dan de meeste andere kinderen. Tachtig procent van de leerlingen op het Mundus College leeft onder de armoedegrens. Veel kinderen komen zonder ontbijt naar school. Omdat hun ouders in ploegendiensten werken, zijn ze vaak zowel voor verzorging als schoolwerk op zichzelf aangewezen. Deze groep weer meekrijgen in een leercultuur, vanuit een positiever gevoel kost Maxe veel werk, maar het lukt haar wel. 

Hoe ze dit deed, beschrijft Maxe in haar nieuwe boek Geen stress, we gaan het maken!, dat afgelopen augustus uitkwam. In korte, openhartige verhalen neemt ze de lezer mee in het leven van de leerlingen. Ze laat zien hoe belangrijk de rol van het onderwijs is, hoeveel effect woorden hebben en vooral: hoe betrokken, slim en liefdevol haar leerlingen zijn. De leerlingen zelf vroeg ze regelmatig of ze hun verhalen wel mocht opschrijven. Maar daarop antwoordden ze resoluut: ‘Juf, schrijf het op: heel Nederland moet weten hoe ons leven is.’     

Over de auteur

Maxe de Rijk (1993) studeerde cum laude af in politicologie en werkt sinds een aantal jaar in het onderwijs, aan het Mundus College te Amsterdam. Ze is docent en vakgroepleider persoonsvorming & socialisatie, mentor van de ‘vmbo-kansklas’ en coördinator praktijkonderwijs en vmbo leerjaar 1. 

Op haar website deelt ze verhalen uit haar lespraktijk

Maxe de Rijk (2021). Geen stress, we gaan het maken! Verhalen uit mijn vmbo-kansklas. Volt. €21,99 (paperback). 

​​Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?