Leestip: De lerende mens

Tijdens de Dag van de Educatieve Auteur werd de keynote lezing verzorgd door Harold Bekkering, hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met Jurjen van der Helden schreef hij het boek De lerende mens.

 

Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen, massive open online courses (MOOCS) – de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? Over deze onderwerpen gaat De lerende mens.

 

Neurowetenschappers Van der Helden en Bekkering schetsen op toegankelijke en vaak vermakelijke wijze belangrijke inzichten ten aanzien van de lerende mens, beginnend bij Aristoteles en Nietzsche en eindigend bij de meest recente neurowetenschappelijke onderzoeken. De auteurs laten zien hoe het brein leert en hoe belangrijk menselijke autonomie en sociale verbondenheid zijn voor optimaal leren. Zij bieden handreikingen voor de educatieve praktijk op het gebied van taal en rekenen, maar ook voor de grote rol van sociale interactie daarin. Daarnaast zal een goed begrip van de gevolgen van belonen en straffen docenten en ouders helpen bij hun uitdagende taak. De sleutel tot beter onderwijs ligt volgens de auteurs in het optimaal aansluiten bij de individuele verschillen en het creëren van een sociale omgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt.

 

Zie voor meer informatie: www.delerendemens.nl

 

Bekkering, H. & Helden, J. van der (2015). De lerende mens. Amsterdam: Uitgeverij Boom. € 20,90

 

Heb jij leestips? Schrijf er een stukje over en geef dat aan ons door.

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?