Leestip: de denkende klas: motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken

Over het boek

Ons onderwijssysteem is van oudsher vooral gericht op het reproduceren van kennis en vaardigheden. Met De denkende klas wil auteur Dick van der Wateren docenten stimuleren en enthousiasmeren om in hun lessen meer tijd vrij te maken voor vragen van leerlingen.

Wat gebeurt er als je de methode even naast je neerlegt, en in plaats daarvan een vraag van een leerling gericht oppakt, of er zelf een stelt? Want vaak is er geen ‘juist’ moment om een vraag te stellen. In plaats van een vraag af te kappen of af te doen met ‘daar is nu geen tijd voor’, kan het de leerling motiveren als er bewust ruimte voor wordt gemaakt. Zo krijgt hij er ook meer plezier in om met de stof aan het werk te gaan. En er kan meer interactie in de klas/groep ontstaan, de lessen worden levendiger en er is ruimte voor onvoorspelbaarheid.

Dick van der Wateren biedt in het boek veel kleine oefeningen en bronnen om met vraaggevoeligheid en opmerkzaamheid aan de slag te gaan. Een voorwaarde hierbij is wel dat docententeams ook onderling openstaan voor elkaars vragen. Ook worden de docenten uitgenodigd om te kijken naar hun eigen manier van lesgeven. Waar gaat in de regel hun meeste aandacht naar uit en waarom?  Deleerlingen oefenen op hun beurt met waarnemen, vragen stellen en kritisch redeneren. 

 

Dick van der Wateren (2021). De denkende klas: motiveer je leerlingen door samen met hen na te denken en vragen te stellen. Lannoo Campus. € 25.99.

 

Wat zoek je?