Leenrechtvergoedingen vanuit uitlening door schoolbibliotheken

Binnen de Auteursbond spant de Taskforce Leenrecht zich in om de Leenrechtregeling door alle partijen correct te laten uitvoeren. In het geval van de uitlening door schoolbibliotheken blijft de uitvoering van de Leenrechtregeling al een tijd achterwege, onder andere door onduidelijkheden over de toepassing en uitvoering. De Taskforce stuurde daarom half november een brief aan de Stichting Leenrecht, waarin wordt aangedrongen op handhaving van het leenrecht, zodat de vergoedingen vervolgens aan de auteurs kunnen worden uitgekeerd.  

Advies van de Raad voor cultuur

De Taskforce haalde in haar brief aan dat de Raad voor Cultuur, in haar Advies Toekomst Cultuurbeleid d.d. 19 april jl., ‘constateerde dat de onduidelijkheid over de leenrechtvergoeding, met name de opbrengsten van de Bibliotheek op School, blijft voortduren. In hetzelfde document deed de Raad een oproep aan het Ministerie van OCW om “op dit urgente dossier op stevige wijze de regie te nemen.”’ 

De Taskforce stelde in haar brief dat dit ‘concreet betekent dat het Rijk een periodiek overleg tussen betrokken partijen (Auteursbond, GAU, Stichting Leenrecht, VOB en KB) moet beleggen om duidelijkheid te scheppen over auteurshonoraria.’

Van nieuwe ontwikkelingen in deze kwestie houdt EduSchrift je op de hoogte.

Wat zoek je?