Kijkje over de grens: The Educational Writers Group (Nederlandse vertaling)

Kijkje over de grens: The Educational Writers Group (Nederlandse vertaling)

 

Door Ruben Rump

 

Dit artikel is vertaald door Anne Marie Koper. Het originele interview vind je hier.

 

In Nederland worden educatieve auteurs vertegenwoordigd door de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond. Ook in andere landen bestaan soortgelijke organisaties. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er? Hoe werken zij aan de juridische ondersteuning, professionalisering en verbinding van educatieve auteurs?

 

In deze editie van EduSchrift gaan wij de grens over richting onze zusterorganisatie in Engeland. Wij interviewden Ignaty Dyakov. Hij is voorzitter van de Educational Writers Group, onderdeel van de Society of Authors, de Engelse Auteursbond.

 

Kun je wat vertellen over jezelf, je schrijfwerk en je rol binnen de vereniging?

 

Mijn eerste boek (een onconventioneel Russisch leerboek) kwam uit in 2013, daarna volgden andere Russische en Engelse leerboeken. Ik schrijf ook artikelen en blogs, en ik probeer korte verhalen te schrijven. Ik ben lid geworden van de vereniging om meer inspiratie op te doen door ontmoetingen met collega-auteurs. Vervolgens ging ik bestuurswerk doen voor de Educational Writers Group (EWG) en werd ik vorig jaar tot voorzitter gekozen. Ik werk mee aan het bedenken van het activiteitenprogramma, het uitnodigen van sprekers en presentatoren, zit bestuursvergaderingen voor en schrijf voor de nieuwsbrief van de EWG. In 2020 hoop ik me ook meer in te zetten voor de lidmaatschapscommissie, om het aanbod van ledenvoordelen uit te breiden, en de Green Group, om duurzaamheid te bevorderen. Mijn voornaamste doel en mijn droom is om creativiteit en samenwerking tussen educatieve auteurs te bevorderen, zodat hun werk niet alleen vernieuwend en leerbevorderend blijft, maar dat ook belangrijke vraagstukken waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd aan de orde komen.

 

Kun je iets vertellen over de geschiedenis en opzet van de Society of Authors?

 

De Society of Authors heeft een netwerk van 25 lokale groepen verspreid over het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, met als doel leden bij elkaar te brengen. Elke groep wordt gerund door en voor leden en biedt een fantastische manier om collega-auteurs uit jouw omgeving te ontmoeten, kennis uit te wisselen en elkaar te helpen. In 2019 hebben onze lokale afdelingen meer dan 130 bijeenkomsten en evenementen georganiseerd, voor meer dan 1300 auteurs. Denk bijvoorbeeld aan themabijeenkomsten waar leden van elkaar kunnen leren, workshops en lezingen door auteurs en professionals uit het boekenvak, borrels en andere informele bijeenkomsten waar auteurs kunnen netwerken en praten over hun werk.

Naast de lokale groepen zijn er ook gespecialiseerde groepen, zoals scenarioschrijvers, dichters en schrijvers van kinder- en jeugdboeken. Een van de grootste groepen is die van de educatieve auteurs. Elke groep heeft zijn eigen activiteiten, die openstaan voor zowel leden als niet-leden.

Tot nu toe vinden de meeste evenementen in Londen plaats, hoewel we sinds 2019 ons best doen om in ieder geval een paar van deze evenementen naar de regio’s te verplaatsen. Zo heeft de EWG in 2020 een evenement gehouden in Warwickshire, en binnenkort volgt er een in Oxfordshire. Ons belangrijkste evenement, de jaarlijkse Seminar Day, wordt in juni in Londen gehouden.

 

Hoe communiceren jullie met auteurs?

 

We houden op allerlei manieren contact met de auteurs – online en offline. Er is een driemaandelijks ledenmagazine, The Author, dat al meer dan een eeuw bestaat. We hebben een website, die ongeveer een kwart miljoen keer per jaar wordt bezocht. We versturen elke maand meerdere e-mailnieuwsbrieven om nieuws, campagnes en activiteiten onder de aandacht te brengen. Soms aan alle leden, soms aan een specifieke groep – voor een bepaalde regio of een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld voor de educatieve auteurs). En er is een nieuwsbrief voor partijen en mensen die ons steunen maar geen lid zijn. We zijn actief op social media – Twitter, Facebook en Instagram – met in totaal 66.000 volgers. Daarnaast proberen we natuurlijk waar mogelijk onze verhalen te delen in de vak-, nationale en lokale media. We gebruiken een scala aan analyse- en monitoringinstrumenten om de interactie te meten en ervoor te zorgen dat onze berichten een zo groot mogelijk bereik hebben. We zijn van plan om later dit jaar een podcast te lanceren, en we gaan ook The Author beter in onze online communicatie integreren.

We nemen deel aan de London Book Show en organiseren informatiebijeenkomsten en geven lezingen op universiteiten en bij andere organisaties.

 

Wat zijn de belangrijkste activiteiten, campagnes en evenementen van de SoA en EWG?

 

De Society of Authors reikt 23 prijzen uit, onder andere voor poëzie, vertalingen (waaronder de Vondelprijs voor vertalingen uit het Nederlands), debuutromans en toneel. We verzorgen de organisatie van prijzen, namens onszelf maar ook voor andere organisaties. Voor educatieve schrijvers is er de ‘ALCS Educational Writers’ Award’, die wordt toegekend aan de beste non-fictie die het leren stimuleert en bevordert. De prijs van 2.000 pond wordt jaarlijks uitgereikt, waarbij de leeftijdscategorie elk jaar wordt gerouleerd.

 

De EWG heeft ook een prijs ingesteld om de beste educatieve redacteuren, die door onze auteurs worden genomineerd, te belonen, omdat we het belangrijk vinden om waardering te tonen voor succesvolle en positieve samenwerkingen tussen auteurs en hun redacteuren.

 

Lokale leden mogen gasten meenemen. Als het gaat om onze vakbijeenkomsten kunnen niet-leden kaartjes kopen tegen het volle tarief, maar leden hebben voorrang en krijgen korting. Af en toe hebben we gasten uit het buitenland. Bij het laatste evenement van de EWG (een lezing die ik gaf in Warwickshire, over welzijn voor auteurs) was bijvoorbeeld een Canadese educatieve schrijver aanwezig. Dat was een zeer aangename verrassing.

 

In Nederland hebben we verschillende soorten auteurs: fulltime auteurs die op royaltybasis werken, zogenoemde ‘broodschrijvers’ die vaak werken met een vaste vergoeding, docenten die naast hun baan in het onderwijs educatief auteur zijn, enzovoort. Wat voor type auteurs zijn lid van de EWG?

 

We hebben leden die contracten op royaltybasis met voorschot krijgen (met behoud van auteursrecht) en leden die het auteursrecht overdragen tegen een vaste vergoeding. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de specifieke deal eerlijk en passend zijn. Een auteur kan bereid zijn om het auteursrecht over te dragen als hij of zij bijvoorbeeld binnen een format van een uitgever werkt en goed wordt beloond voor zijn werk. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid is over andere zaken, zoals naamsvermelding en of de auteur wordt geraadpleegd over wijzigingen in zijn of haar tekst.

 

Zelfuitgevende auteurs kunnen ook lid worden en we zorgen ervoor dat de vereniging zich ook voor hen inzet.

 

Wat zijn de belangrijkste aspecten van het bestuurswerk?

 

Onze belangrijkste missie is om de positie van auteurs te versterken, hun rechten te beschermen en hun belangen te vertegenwoordigen. Dat doen we door kennis, expertise en middelen te delen die ze gedurende hun carrière nodig hebben; door steun en degelijk professioneel advies te geven wanneer ze het nodig hebben; door community’s op te bouwen en mogelijkheden te creëren voor auteurs om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren; door voor verandering te pleiten, voor een land dat auteurs en hun werk waardeert. En we proberen dat op een inclusieve manier te doen – door ervoor te zorgen dat álle auteurs wat aan ons hebben, ongeacht hun vakgebied, achtergrond of carrièrefase.

 

Kun je een aantal voorbeelden geven van campagnes en succesverhalen?

 

De EWG zet zich in voor het gebruik van schoolboeken op scholen en heeft met het Ministerie van Onderwijs samengewerkt aan het beleid op dat gebied. We benadrukken ook het belang van goede bibliotheekvoorzieningen op scholen.

 

De SoA zet zich in voor een aantal onderwerpen, onder andere auteursrecht, billijke vergoedingen voor auteurs, en naamsvermelding van alle makers (met name vertalers en illustratoren, die vaak niet worden genoemd in publiciteitsmateriaal en recensies). Onze C.R.E.A.T.O.R.-campagne voor eerlijke contracten omvat veel van onze belangrijkste actiepunten.

 

Een paar andere voorbeelden zijn onze lobby om het leenrecht van de openbare bibliotheek uit te breiden naar e-boeken, die in 2017 tot een wetswijziging heeft geleid, en een campagne die opriep om auteurs te betalen voor lezingen, waardoor een aantal literaire festivals hun beleid heeft gewijzigd.

 

Een volledige lijst van onze acties is te vinden op de ‘Where We Stand’-pagina van onze website.

 

Hoewel we geen ‘modelcontract’ hebben afgesloten met uitgevers, komen de SoA en de Publishers Association regelmatig bijeen om te discussiëren over zakelijke kwesties. Dit is een goede gelegenheid om problemen aan de orde te stellen, maar ook om samen te werken op vlakken waar de belangen van auteurs en uitgevers met elkaar overeenkomen.

 

Wat voor impact heeft Brexit op jullie werk?

 

We maken ons op een aantal fronten zorgen over de impact van Brexit, waaronder export, auteursrecht en vrijheid van verkeer en reizen. De Europese markt is goed voor 36 procent van de Britse boekenexport. Daarom roepen we de overheid op om ervoor te zorgen dat die toegang gehandhaafd blijft en er geen extra handelsbelemmeringen komen. Het bestaande auteursrechtkader van het Verenigd Koninkrijk mag in toekomstige handelsbesprekingen (bijvoorbeeld met de VS) niet worden afgezwakt. Het is ook van vitaal belang dat de regering de bestaande immigratieregels hervormt. De visabeperkingen mogen niet verhinderen dat Europese makers (voor kortere of langere tijd) naar het Verenigd Koninkrijk komen voor hun werk of dat Britse auteurs door Europa reizen voor hun werk of tournees. Anders loopt onze creatieve industrie het risico dat ze de aansluiting met de poel van internationaal creatief talent mist en de mogelijkheid om samen te werken met EU-collega’s kwijtraakt.

 

Een zeer frustrerend negatief effect van Brexit is dat de EU-richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt niet zal worden geïntegreerd in het Britse recht. De richtlijn bevat veel bepalingen waardoor de voorwaarden voor auteurs verbeteren bij exploitatie van hun werk door platforms en uitgevers, waaronder bepalingen over transparantie, een billijke vergoeding en het teruggeven van rechten die niet langer worden geëxploiteerd. Wij en andere organisaties van makers zullen er bij de regering op aandringen om soortgelijke bepalingen in de Britse wetgeving op te nemen.

 

We gaan langs bij bewindslieden en parlementsleden om de belangen van de auteurs te behartigen: de wetswijziging waardoor het leenrecht werd uitbreid naar het uitlenen van e-boeken was het resultaat van jaren lobbywerk en publiekscampagnes. We houden het auteursrecht extra goed in de gaten in deze woelige tijden en zullen druk uitoefenen op de regering om ons auteursrechtkader te handhaven en om alle kunstsubsidies die door Brexit verloren gaan te compenseren.

 

Geven jullie advies over tarieven aan jullie auteurs?

 

Wij mogen geen advies over tarieven geven omdat dit in strijd zou zijn met het mededingingsrecht. Maar we raden auteurs wel aan om na te denken over wat een billijke vergoeding zou zijn voor hun werk (door rekenvoorbeelden van uurlonen te geven en door voor te rekenen wat die op jaarbasis zouden betekenen).

 

De Authors’ Licensing and Collecting Society (ALCS) zamelt geld in dat aan hun leden verschuldigd is voor secundair gebruik van hun werk, zoals printen en kopiëren op scholen. Het lidmaatschap van ALCS is gratis voor SoA-leden en we voeren gezamenlijk campagne voor een aantal zaken. Het leenrecht zorgt ervoor dat auteurs een kleine vergoeding krijgen wanneer hun werk wordt uitgeleend door openbare bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk of Noord-Ierland. Beide organisaties verzamelen en verwerken een grote hoeveelheid gegevens om de betalingen aan auteurs te berekenen, en deze betalingen vormen meestal een welkome aanvulling op het inkomen van auteurs.

ALCS is een belangrijke sponsor van een aantal van onze prijzen en kernprojecten.

 

De SoA heeft een aantal liefdadigheidsfondsen voor professionele auteurs die het financieel moeilijk hebben, en de Authors’ Foundation subsidieert auteurs die financiële hulp nodig hebben voor research of om gewoonweg te kunnen schrijven.

 

Ons werk wordt gefinancierd uit onze lidmaatschapsgelden en we ontvangen daarnaast geld uit schrijversnalatenschappen die we beheren. We zijn niet afhankelijk van overheidssubsidies, maar we hebben wel overheidssubsidies aangevraagd om bepaalde projecten te ondersteunen. We ontvangen ook financiering van ALCS voor specifieke projecten, onze eigen prijzen en subsidies worden gefinancierd uit legaten, en we beheren tegen een vergoeding prijzen namens anderen.

 

Meer informatie?

Society of Authors: https://www.societyofauthors.org/

Educational Writers Group: https://www.societyofauthors.org/Groups/Educational

 

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?