Juridische vragen en antwoorden: de opbrengsten van het vragenuurtje

Op 29 oktober vond het tweede virtuele juridische vragenuurtje van de sectie Educatieve Auteurs plaats.

 

Tijdens dit vragenuurtje heeft Marcel Fokkink, jurist bij de Auteursbond, verschillende vragen van educatieve auteurs beantwoord. Hij werd daarbij ondersteund door Ruud Alers, Karin Janssen en Marit van der Veer, bestuursleden van de sectie Educatieve Auteurs. De vragen waren vooraf ingestuurd, zodat er voldoende tijd voor een goede voorbereiding was. Tijdens de bijeenkomst zijn er ook nog vragen beantwoord die vaak bij ons bestuur binnenkomen.

 

Wij zijn van plan om drie keer per jaar een online vragenuurtje te blijven organiseren: het volgende vragenuurtje zal medio februari plaatsvinden. Handig voor allerlei juridische of andere vragen én handig omdat er geen reistijd is.

 

Tijdens het vragenuurtje zijn de onderstaande vragen beantwoord. De eerste drie vragen waren voorafgaand opgestuurd door de deelnemers aan dit vragenuurtje. De overige vragen zijn de vragen die regelmatig in een of andere vorm aan de sectie Educatieve Auteurs worden gesteld.

 

Klik op de links voor een kort artikel met daarin ook het antwoord.

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?