In gesprek met de GEU over de nieuwe contracten

De Auteursbond is een belangenvereniging. Als zodanig praten we dan ook regelmatig met de GEU, de NUV afdeling waarin de meeste educatieve uitgeverijen verenigd zijn. Uitgeverijen zijn vrij om naar eigen inzicht contracten op te stellen en die voor te leggen aan hun auteurs. Het is natuurlijk handiger om een modelcontract te hebben. In het verleden is er in overleg met de toenmalige Vereniging van Educatieve Auteurs aan de totstandkoming  van een modelcontract gewerkt, maar dit overleg strandde, zodat wij, ondanks alle inspanningen die we daarvoor hadden gedaan, onze naam niet aan dit concept-modelcontract konden verbinden.

De uitgeefpraktijk is behoorlijk aan het veranderen, reden waarom er behoefte is aan een nieuw modelcontract. Een jaar geleden hebben wij hierover met de GEU gesproken, maar de materie bleek na een jaar ploeteren zo weerbarstig dat de GEU het resultaat zelf verscheurde. Onlangs is een aanzet gegeven voor een nieuwe poging. Wederom hebben wij weer aan tafel gezeten om input te leveren. Het voornemen is om tussentijds te overleggen zodat ook de auteurs worden gehoord in dit voor uitgeverijen én auteurs zo belangrijke dossier.

Wat zoek je?