Het modelcontract van de GEU

Het blijkt dat veel auteurs zich overvallen voelen door de nieuwe contracten die uitgevers hanteren, en die zijn afgeleid van het modelcontract van de GEU. Auteurs hebben soms ook het gevoel dat deze contracten niet onderhandelbaar zijn. Toch blijkt dat er vaak wel onderhandelingsruimte is. Ook zijn variaties mogelijk in deze contracten. Dit blijkt uit diverse signalen van auteurs die binnenkomen bij de sectie Educatieve Auteurs.

In de afgelopen maanden kon je in EduSchrift al lezen over het modelcontract van de GEU. De GEU is de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. Net als de GEU, zag de sectie het belang in van nieuwe basisafspraken met auteurs omdat de uitgeefpraktijk van educatief materiaal de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd. Toch lukte het niet om overeenstemming te vinden tussen de Auteursbond en de GEU bij het samenstellen van het modelcontract. De Auteursbond kon dan ook geen goedkeuring verlenen aan dit nieuwe model. Toch hanteren uitgeverijen inmiddels contracten die afgeleid zijn van het modelcontract. 

Juristen van de Auteursbond stellen dat deze nieuwe contractvormen uitermate ongunstig zijn voor auteurs. Je verliest er rechten en vergoedingen mee die uit traditionele contracten wél volgden. Door ondertekening van de voorgelegde contracten doen auteurs zelfs afstand van het recht zich te verzetten tegen wijziging van hun werk. 

Adviezen van de sectie en de Auteursbond aan leden en niet-leden

We herhalen het advies: als je lid bent van de sectie Educatieve Auteurs, leg dan een nieuw contract ter advies voor aan de juridische dienst van de Auteursbond. Voor auteurs die nog geen lid zijn, zien we dit uiteraard als een van de belangrijke redenen om lid te worden van de sectie, en daarmee van de Auteursbond. 

De juristen zullen je uitleggen welke bepalingen in het contract nadelig voor je zijn, en over welke onderdelen je nog kunt spreken en onderhandelen met je uitgever. Vaak blijkt er namelijk wel degelijk nog ruimte te zijn!

Wat zoek je?