Geen vergoeding reprorecht via uitgeverijen

De maanden april en mei zijn gewoonlijk de maanden dat de jaarlijkse royalty’s worden uitgekeerd. Wat veel auteurs opvalt is dat de inkomsten dit jaar een stuk lager zijn dan gebruikelijk. Normaal gesproken werd namelijk tegelijk met de royalty’s ook de reprorechtvergoeding uitgekeerd. Dit jaar gaat het anders.

 

De reprorechtvergoeding is de vergoeding die je ontvangt van Stichting Reprorecht voor het (digitale) hergebruik van je werk door het bedrijfsleven, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen. In de Auteurswet staat dat makers, zoals schrijvers, vertalers, vormgevers en illustratoren, recht hebben op een vergoeding voor het fotokopiëren of digitale hergebruik van hun werk. Stichting Reprorecht is door de overheid aangewezen om deze vergoedingen te innen en te verdelen onder rechthebbenden. Normaal gesproken werden die vergoedingen door de uitgever aan de auteurs betaald.

 

Dit jaar is dat anders. De verdeling en uitkering 2019 is nog niet van start gegaan. De Stichting Reprorecht wil namelijk aanpassingen doorvoeren in de manier waarop de reprorechtvergoedingen worden verdeeld en uitgekeerd. Daarvoor heeft Stichting Reprorecht de goedkeuring nodig van het College van Toezicht Auteursrechten. Het verzoek tot goedkeuring is nog in behandeling en wordt in ieder geval niet voor eind april 2020 afgehandeld.

 

Stichting Reprorecht heeft rechthebbenden ervan verzekerd dat zij na het doorvoeren van de aanpassingen, de vergoeding alsnog zo snel mogelijk krijgen.

 

De vergoeding voor verhuurrecht (vergoedingen voor de verhuur van een deel van de boeken aan het voortgezet onderwijs.) en de hbo-gelden (vergoedingen van universiteiten en hogescholen voor het gebruiken van lesmateriaal bij hun onderwijs) worden wel gewoon uitgekeerd. Als je niet aan lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs of het hbo hebt gewerkt zijn deze overigens niet van toepassing.

 

Meer informatie: https://www.reprorecht.nl/auteurs-en-uitgevers/verdeling

 

 

Ga hier terug naar de homepage.

 

 

Wat zoek je?