Federatie Auteursrechtbelangen lanceert nieuwe onderwijsmaterialen

De Federatie Auteursrechtbelangen (voorheen Stichting Auteursrechtbelangen) heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. In de Federatie zijn beroeps- en belangenorganisaties van auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers- en producentenorganisaties en alle in Nederland actieve collectieve beheersorganisaties (CBO’s) vertegenwoordigd. Van de Federatie kregen wij het volgende, door ons ingekorte, bericht.

Nieuw lespakket ‘Wijs met media omgaan’

Aan de vooravond van de Week van de Mediawijsheid (16 – 23 november), is in het kader van de voorlichtingsactiviteiten van de Federatie Auteursrechtbelangen een aantal nieuwe onderwijsmaterialen over auteursrecht gelanceerd, primair gericht op groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Via de actuele en door het onderwijs belangrijk gevonden thema’s mediawijsheid en burgerschap wordt in het lesmateriaal een brug geslagen naar het belang van auteursrecht.

 

Begin deze maand is het vernieuwde lespakket online beschikbaar gemaakt. Het lespakket ‘Wijs met media omgaan’ is gemaakt door KlasseTV onder auspiciën van de Federatie Auteursrechtbelangen. De basis voor het lespakket vormen de lesmaterialen die in de afgelopen twee jaar eveneens in het kader van mediawijsheid zijn gemaakt en die door een panel van leerkrachten inhoudelijk zeer positief zijn beoordeeld. Samen met enkele nieuwe lessen die goed aansluiten bij het thema van de Week van de Mediawijsheid, zijn deze nu omgewerkt naar een nieuwe, meer interactieve opzet.

Er zijn nu vijf korte lessen beschikbaar, die gaan over nepnieuws, een werkstuk maken, foto’s delen en ‘beroemd worden’ (met DJ Armin van Buuren en actrice Stephanie van Eer). Daarbij worden drie verdiepingslessen aangeboden, die gaan over de rechten van de maker en de gebruiker, en over portretrecht. Later in het schooljaar worden de lessen aangevuld en wordt de actualiteit gezocht om aandacht voor het lespakket te blijven vragen.

De lessen zijn behalve via de website van KlasseTV ook toegankelijk gemaakt via het digibord platform van Gynzy, waar ongeveer de helft van de Nederlandse basisscholen bij aangesloten is.

Het nieuwe lesmateriaal wordt onder de aandacht van de leerkrachten gebracht via verschillende kanalen, en via een eigen social mediacampagne waarbij onder andere wordt samengewerkt met het Facebook platform van Meester Mark, een voormalige onderwijzer die blogt over onderwijs en meer dan 100.000 volgers heeft.

Bekijk hier de trailer voor het lespakket.

 

Nieuwsbegrip-les over vloggen en auteursrecht

Verder is er in samenwerking met CED-groep een nieuwe extra les Nieuwsbegrip over auteursrecht gemaakt die gratis online beschikbaar is. Nieuwsbegrip maakt lessen begrijpend lezen die aansluiten bij actuele onderwerpen. De extra les over auteursrecht, aangeboden op twee niveaus (vanaf groep 6 basisonderwijs tot onderbouw voortgezet onderwijs), gaat over het maken van een vlog en het feit dat je als maker auteursrecht hebt.

 

Mediamissies over auteursrecht

Daarnaast heeft de Federatie ook dit jaar weer vijf zogenaamde mediamissies (lesopdrachten) over auteursrecht aangeleverd voor de Mediamasters game, die tijdens de Week van de Mediawijsheid door meer dan 150.000 leerlingen van groep 7 en 8 wordt gespeeld.

 

Momenteel wordt ook gewerkt aan een aanpassing en uitbreiding van de website auteursrechtvoorjou.nl, speciaal gemaakt voor kinderen in deze leeftijdsgroep, zodat het nieuwe lesmateriaal ook daar een plaats kan krijgen.

 

De nieuwe lesmaterialen worden extra gepromoot in het kader van de Week van de Mediawijsheid, maar blijven het hele jaar gratis online beschikbaar.

Wat zoek je?