Een Ministerie van Leesgelegenheid en Leesplezier

Met het lezen op middelbare scholen gaat het al een aantal jaren niet zo goed. Zo blijkt ook uit het PISA-leesonderzoek uit 2018. Nederland stond in dat jaar op de 26e plaats, terwijl dat in 2003 nog de  9e plaats was. En (AU!) een kwart van de 15-jarigen dreigt laaggeletterd te worden.

 

Bij wie ligt het probleem? Zijn het de telefoonverslaafde jongeren, de docenten, de ouders? Wat dacht je van de leesexperts? Ze hebben hun technische visie op lezen en tekstbegrip breed verspreid. Toetsinstituten namen die over en uitgevers van schoolboeken dus ook. Leerlingen hebben zich de afgelopen jaren suf geoefend in leesstrategieën, een kunstje dat ze inmiddels wel beheersen.

De grote daling zit hem vooral in het diepere leesbegrip, het reflecteren en interpreteren. Wat vind je van wat je hebt gelezen, hoe verhoudt zich dat tot jouw leven en maatschappelijke issues? Die andere kant van de leesmedaille komt er bekaaid vanaf: je kennis van de wereld en woordenschat uitbreiden en de leesmotivatie versterken door verschillende soorten teksten én literatuur te lezen. Bergen rakende verhalen, gedichten en andere literaire teksten in rijke taal. Dat is wat de jongeren in het voortgezet onderwijs willen. Teksten waarover ze kunnen schrijven, associëren, en waarover ze met elkaar in discussie kunnen gaan.

 

Goed nieuws! Die verhalen zijn er, in de vorm van Young Adult Literatuur. Volgens een onderzoek van Stichting Lezen vindt 70% van de docenten Nederlands dat Young Adult-boeken literaire werken zijn die op de leeslijst voor het eindexamen thuishoren. Ze zien in dat jongeren zich met Young Adult-titels kunnen spiegelen aan de personages en merken dat het genre leesplezier stimuleert, een brug slaat naar maatschappelijke thema’s en literaire kwaliteit heeft.

 

Het Ministerie van Leesstrategieën heeft zijn langste tijd gehad. Op naar een nieuw Ministerie van Leesgelegenheid en Leesplezier.

 

Annemarie van den Brink

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?