Coronaschade voor auteurs: wat kun je doen?

De coronamaatregelen worden beetje bij beetje versoepeld, maar veel mensen zijn door de maatregelen geraakt. Ook voor schrijvers en vertalers hebben het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen ingrijpende gevolgen. Waar we eerst dachten dat educatieve auteurs hun werk redelijk tot goed konden voortzetten, komen er toch regelmatig berichten binnen over projecten die worden stopgezet, uurtarieven die verlaagd moeten worden, teruglopende inkomsten uit leen- en reprorecht en werk dat door uitgeverijen gratis beschikbaar is gesteld ten behoeve van het thuisonderwijs (noodzakelijk en wenselijk, maar wat betekent dit voor de auteurs?). De Auteursbond onderneemt diverse acties om de coronaschade bij leden in kaart te brengen en gecompenseerd te krijgen.

 

Coronameldpunt en advies

Op de website https://auteursbond.nl/corona vind je de meest recente informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor (educatief) auteurs en vertalers. Ook is er de mogelijkheid om advies in te winnen via onze juristen. De Auteursbond roept leden die in hun beroepspraktijk getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus op dit te melden via dit formulier.

  

Steunmaatregelen

Ook vind je hier een overzicht van steunmaatregelen. Naast de door de overheid beschikbaar gestelde TOZO- en TOGS-regeling, en de mogelijkheden tot uitstel en/of verlaging van de belasting, is er vanuit de Creatieve Coalitie (waar de Auteursbond bij aangesloten is) een noodfonds opgericht voor mensen in de culturele en creatieve sector. Het doel van het noodfonds is de creatieve motor via stimuleringsmaatregelen op gang houden. Het gaat dus om een projectsubsidie. Daarnaast is er binnen de Auteursbond het Sociaal Fonds Auteurs. Dit fonds, dat al bestond vóór de coronacrisis, biedt ondersteuning aan individuele auteurs die in (tijdelijke) financiële nood verkeren.

 

Oproep!

De Auteursbond wil graag van verschillende auteurs en vertalers een portret maken (via een interview of video) waaruit duidelijk blijkt op welke manier diegene schade lijdt door de coronacrisis. In deze portrettenreeks zal elke sectie van de Auteursbond vertegenwoordigd zijn. Wil je als educatief auteur meewerken aan zo’n portret? Meld je dan bij de Auteursbond. Dat kan via het coronameldpunt.

 

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?