Belastingplan 2020 – Wat betekent het voor de educatieve auteur?

De Tweede Kamer is donderdag 14 november akkoord gegaan met het Belastingplan 2020. Een van de onderdelen van het belastingplan was de versobering van de zelfstandigenaftrek. Maar er zijn meer relevante veranderingen voor zelfstandige auteurs.

Zelfstandigenaftrek

Slecht nieuws voor educatieve auteurs die als zzp’er gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Deze wordt in negen jaar namelijk afgebouwd van € 7.280 naar € 5.000: in acht jaarlijkse stappen met € 250 en in het negende jaar met € 280. Volgens het kabinet staan hier maatregelen tegenover die de lasten verlichten. Een daarvan is de verhoging van de arbeidskorting die voor zowel zzp’ers als werknemers geldt. Zelfstandigen gaan er volgens het kabinet tot 2028 in de meeste gevallen zelfs op vooruit. Het is maar helemaal de vraag of dit echt zo zal zijn.

 

Sparen voor pensioen

De fiscale regels voor individueel sparen voor pensioen worden gelijkgetrokken met het pensioensparen via de werkgever. Zo krijgen zelfstandigen meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen.

 

Minimum uurtarief

Voor zzp’ers gaat daarnaast een minimum uurtarief gelden van € 16. De bedoeling is dat een zzp’er dan in ieder geval uit kan komen op het bestaansminimum van 1028 euro per maand. Daarmee wil het kabinet armoede onder zzp’ers tegengaan. Er is veel discussie over deze maatregel. Veel auteurs zijn bang dat dit minimumtarief averechts zal werken. Als er veel aanbod is, kunnen auteurs tegen elkaar worden uitgespeeld. Er is dan ook angst dat dit nieuwe minimum voor veel auteurs het maximum zal worden.

 

Zelfstandigenverklaring en webmodule

Voor zzp’ers met een uurtarief boven de € 75 gaat men ervan uit dat ze zelf kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze zich kunnen verzekeren. Zij kunnen vanaf 2021 daarom kiezen voor een zelfstandigenverklaring waarmee ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken en gevrijwaard zijn van loonheffingen en pensioenverplichtingen. Maar ook dat bijvoorbeeld cao’s niet van toepassing zijn. De overeenkomst van opdracht wordt maximaal voor de duur van een jaar aangegaan. Beide partijen moeten de verklaring ondertekenen.

Daarnaast komt er in 2021 een webmodule voor zzp’ers. Hiermee kan meer duidelijkheid worden gegeven of er sprake is van loondienst of niet. Tot 2016 werd er met een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gewerkt. Deze werd vervangen door de Wet DBA. Deze wordt nu in 2021 weer vervangen door de modelovereenkomsten die uit de webmodule komen. Het gebruik van de webmodule wordt niet verplicht voor opdrachtgevers. Je kunt het zien als een hulpmiddel voor opdrachtgevers. 

Doordat er een minimumtarief komt, is het noodzakelijk dat iedere zzp’er zijn urenregistratie bijhoudt om aan te kunnen tonen dat hij boven het minimumtarief werkt. De webmodule is alleen voor zzp’ers met een hoger tarief dan het minimum uurtarief.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In de zomer van 2020 komt het kabinet met een voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Komend jaar moeten sociale partners en zzp-organisaties met een voorstel komen. Er is overigens weinig draagvlak onder de zzp’ers voor deze maatregel. ZZP Nederland, de grootste zzp-belangenbehartiger, gaf eerder aan dat negentig procent van zijn achterban tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alleen zzp’ers is. Zij zien veel liever dat álle werkenden een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen, zodat de premiekosten hiervoor kunnen dalen.

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?