Zoek je schrijfstijl. Hoe schrijf je voor leerlingen?

Van docenten wordt verwacht dat zij verschillende vormen van instructie kunnen gebruiken. Met de juiste onderwijsinstructie krijgen getalenteerde leerlingen vleugels, maar worden ook de wat langzaam lerende leerlingen bereikt. Gedifferentieerde instructie en een gebalanceerde mix van een gevarieerde en interactieve manier van lesgeven kan alle leerlingen bereiken en niet alleen diegene die goed reageert op een typische doceerstijl. Ook als auteur van educatief materiaal ligt hier een verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om als auteur de juiste stijl te kiezen bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Zowel doceerstijlen als leerstijlen hebben nogal wat invloed op het leerproces. De leerstijl van een leerling bepaalt het grootste gedeelte van het leren. Daarbij speelt de achtergrond van een leerling een grote rol. Zijn bagage, cognitief niveau en motivatie. Niet iedereen is overal goed in, integendeel, mensen hebben verschillende talenten en bij het leren kom je daar mee in aanraking. 

Als auteur van educatieve methoden is het belangrijk om de docent materiaal aan te reiken waarmee alle leerlingen kunnen worden bereikt. Juist door aan te sluiten bij hun leerbehoeften en leerstijl. Het gaat om het maken van een connectie. En dat kan door differentiatie van instructie en lesmateriaal. Besteed aandacht aan de individuele leerling door leerervaringen te creëren waarbij aansluiting wordt gezocht bij de talenten, interesses en leervoorkeuren van leerlingen.

Differentiatie van leermiddelen

In het boek The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners (2nd Edition) van Carol Ann Tomlinson is te lezen dat met differentiatie wordt bedoeld het aandacht besteden aan de leerbehoefte van individuele leerlingen in plaats van alle leerlingen over een kam te scheren.

Bij differentiatie gaat het dan om de volgende onderdelen.

  • Assessment – gebruik alles om te leren over je doelgroep. Je kunt dat doen door in leermiddelen aandacht te besteden aan informele en formele assessments door het jaar heen.
  • Content – zorg dat je je content zo ontwerpt dat verschillende leerlingen ermee uit de voeten kunnen komen. Door ideeën en informatie op verschillende manieren aan te bieden.
  • Proces – gebruik verschillende activiteiten in de methoden die aansluiten bij verschillende leerstijlen. Op deze manier worden zo veel mogelijk leerlingen uitgedaagd terwijl ze werken naar dezelfde doelen
  • Product – zorg dat leerlingen verschillende mogelijkheden en methoden kunnen gebruiken om hun leren te demonstreren.
  • Omgeving – maak gebruik van mogelijkheden voor individuele en groepsopdrachten in je lesmateriaal.

Carol Ann Tomlinson is een professor aan de universiteit van Virginia. Zij maakt zich al jaren sterk voor gedifferentieerde instructie en is een pionier in de ontwikkeling van leerlinggerichte instructie. Simpel gezegd betekent gedifferentieerde instructie dat er rekening wordt gehouden met álle leerlingen als je leermateriaal ontwikkelt. 

Stijl van de auteur

Elke auteur heeft zijn eigen stijl van schrijven. Een traditionele schrijfstijl evolueert met de komst van gedifferentieerde instructies.  Om leerlingen te betrekken is het belangrijk de juiste stijl te vinden. Een stijl die werkt voor leerlingen.  Om de juiste stijl te selecteren begin je met een zelfevaluatie van je eigen kracht en interesses als auteur. Je kunt reflecteren op je tot nu toe gemaakte werk. Stel jezelf de vraag of je leerlingen bereikt op de wijze hoe je schrijft. 

Ontwikkel het lesmateriaal waarbij kennis in verschillende vormen wordt aangeboden, waar je gebruik maakt van een variatie in de tekst, waar technologie een rol krijgt, waarbij heldere doelen worden gesteld en waarbij er aandacht is voor de juiste complexiteit van een tekst.

Een creatief iemand is niet meer talentvol dan een analytisch iemand. Het is belangrijk om je in je werk te richten op verschillende vaardigheden en competenties. Maak daar dus ook gebruik van in de tekst die je schrijft.

Kom ook terug in je tekst op vaardigheden. Herhaal ze, dit is geen pamperen, prioriteit moet zijn om content aan te leren en verschillende vaardigheden aan te leren. Leerlingen moeten niet gedwongen worden om maar op één manier te leren. 

Bied daarom ook verschillende strategieën aan. Niet één leerling leert op dezelfde manier. Sommige leerlingen kijken naar een rubriek en begrijpen direct wat er van ze wordt verwacht. Maar veel leerlingen hebben voorbeelden nodig. 

Ook het regelmatig laten zien van doelen helpt leerlingen. Dat betekent in een tekst aandacht te besteden aan verschillende doelen en bij elke tekst na te denken wat leerlingen nodig hebben. Het is niet de bedoeling om als auteur de leerlingen te entertainen, maar om zo te betrekken in het leerproces.

De kracht van differentiatie

Aandacht geven aan verschillende leerstijlen zorgt ervoor dat leerlingen strategieën krijgen aangeleerd die zij later in hun leven kunnen gebruiken. Tegelijk moeten leerlingen natuurlijk leren om ook met hun zwakke vaardigheden aan de gang te gaan. Leerlingen kunnen zich echt verdiepen in de lesstof als er wordt aangesloten bij hun individuele leerbehoefte. 

Als je elke leerling weet te bereiken met je gedifferentieerde aanpak zal die meer en betere leren. Als auteur speel je met wat je ontwikkelt voor docenten een grote rol.

Wil je meer lezen? Kijk op caroltomlinson.com.

Wat zoek je?