Word jij het nieuwe bestuurslid van de Sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond?

De sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond is de beroeps- en belangenvereniging voor auteurs en ontwikkelaars van educatief materiaal. De sectie zet zich in voor positieverbetering, professionalisering en kennisuitwisseling van, voor en met vakgenoten. Deze zaken worden voorbereid en uitgevoerd door een sectiebestuur dat bestaat uit 5 of 6 leden. Na de algemene ledenvergadering van de Auteursbond, in juni treden drie bestuursleden reglementair af. Daarom zijn we nu op zoek naar 2 tot 3 nieuwe bestuursleden. 

Het bestuur is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw modelcontact en andere voor auteurs belangrijke ontwikkelingen betreffende het reprorecht en de Stichting Lira. Daarnaast organiseren wij door het jaar heen een aantal ontmoetingsmomenten voor leden: de Dag van de Educatieve Auteur, de Educatieve Parel, en tweemaal per jaar een regionale borrel. Ook het gratis online magazine EduSchrift wordt door bestuursleden verzorgd. 

Ons bestuur vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden gehouden in het Van Deysselhuis in Amsterdam. Per vergadering is er een vacatievergoeding beschikbaar van €100,-. Bestuursdeelname is voor drie jaar en kan eenmaal met drie jaar worden verlengd.  

Al met al biedt deelname aan het bestuur een boeiend en uitdagende mogelijkheid om meer te weten te komen over alles wat educatieve auteurs aangaat. Lees meer op educatieveauteurs.auteursbond.nl

Ga jij de uitdaging aan? Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met de secretaris van het bestuur: Anne Coos Vuurmans, a.vuurmans@planet.nl.

Wat zoek je?