Vacature: Denktank Diversiteit en Inclusie

De Sectie Educatief Auteurs van de Auteursbond zoekt een educatief auteur die namens de sectie wil deelnemen aan de Denktank Diversiteit en Inclusie. Deze Auteursbondbrede denktank heeft als doel het ledenbestand van de Auteursbond divers te maken door gericht leden te werven die zich nu niet vertegenwoordigd voelen door de Auteursbond. Als het ledenbestand divers is, dan zullen de sectiebesturen, cursussen, workshops en jury’s ook divers(er) worden.

De denktank komt zo’n 3 à 4 keer per jaar bijeen in het van Deysselhuis in Amsterdam. Er is voor deelname vacatiegeld beschikbaar (€ 125,- per bijeenkomst). De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor juni 2024.

Heb je interesse in deelname aan de denktank? Stuur een mail naar bureau@auteursbond.nl o.v.v. Sectie Educatief – vacature lid Denktank Diversiteit en Inclusie.

Wat zoek je?