Uitkomsten enquête werktevredenheid Educatieve Auteurs

De sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond was benieuwd hoe het er na de coronacrisis voorstaat met de educatieve auteurs. Werken zij nog steeds met veel plezier, zijn beloningen beter of slechter geworden, en voelen zij zich gewaardeerd? Om beter zicht te krijgen op de werkomstandigheden en werktevredenheid onder educatieve auteurs, riep de sectie de zelfstandig werkende educatieve auteurs op om de enquête Werktevredenheid in te vullen.

Over het algemeen tevreden

In totaal vulden 56 educatieve auteurs de enquête in. Het overgrote deel van de auteurs is tevreden. Voor net iets meer dan de helft van de respondenten is er weinig veranderd ten opzichte van twee jaar terug. Ze ervaren dezelfde mate van plezier, ontvangen evenveel inkomsten en ervaren dezelfde mate van financiële zekerheid.

Op de vraag hoe inkomsten uit werk als educatief auteur zich verhouden tot de inspanning die je ervoor levert, zegt maar 12% minder hard te hoeven werken om hetzelfde inkomen te verdienen in vergelijking tot twee jaar terug.

De educatief auteur laat zich – in elk geval ogenschijnlijk – makkelijk tevreden stellen. Zo is er bijvoorbeeld best een grote groep (30%) die zegt dat ze wél harder moet werken en zo’n 43% zegt meer tijd te besteden aan het voeren van overleg. Die tijd kan dus niet aan het schrijfwerk worden besteed. Ook is er een relatief grote groep die minder vrijheid ervaart: 37%.

Digitalisering

In het werk van educatieve auteurs vindt een verschuiving plaats naar digitaal materiaal. Dit is terug te zien in de antwoorden van de auteurs. De digitalisering van lesmateriaal maakt het werk voor sommigen minder leuk, soms zelfs een beetje saai. Digitaal lesmateriaal is altijd in ontwikkeling; dat voelt alsof het werk nooit af is.

’Mijn werk is gedigitaliseerd. Het invoeren van alle gegevens kostte mij enorm veel tijd en het was saai werk. Een digitaal product is nooit af, dus steeds moeten er zaken aangevuld of gewijzigd worden. Dit alles kost veel overlegtijd, zelfs tijdens vakanties.’

De aandacht van enkele educatieve uitgeverijen lijkt bij digitaal lesmateriaal meer uit te gaan naar de verkoopcijfers en in veel mindere mate naar de inhoud en didactische kwaliteit van het materiaal. 

Ik heb het idee dat er bij de educatieve uitgeverijen nog minder aandacht is voor het werk en de educatieve auteur als persoon, doordat er steeds meer nadruk komt te liggen op digitale werkvormen (en daarmee snel en makkelijk omzet kunnen behalen) en minder op de educatieve inhoud van lesmateriaal.  

Groter takenpakket

Veel educatieve auteurs doen steeds meer voor hetzelfde geld. De ICT-toepassingen, het aanvullend lesmateriaal voor docenten en de toetsenbreierij (citaat educatief auteur) slurpen tijd en energie. Het meerwerk levert de auteurs in veel gevallen minder ruimte op voor creativiteit en amper of geen extra verdiensten.

Je moet voor hetzelfde geld meer (facilitaire) taken doen. Meer overleg, meer dingen zelf uitzoeken en meer zelf plannen, maar soms ook kopij in een CMS zetten en afbeeldingen zoeken. Daarvoor krijg je geen honorarium. Uitgevers timmeren ook veel meer de inhoud dicht, waardoor ik minder creativiteit in mijn werk kan leggen. Ook worden auteurs later ingeschakeld, waardoor er minder tijd is om kopij te schrijven.’

De digitalisering geeft een enorme impuls aan de omzet van de uitgeverijen. Dit is echter lang niet altijd terug te zien in het huidige honorarium van de educatief auteur. De digitale leermiddelen en lesmethoden verkopen goed, de beloning voor de makers blijft ongewijzigd of wordt zelfs verlaagd. Wat klopt hier niet?

’Met een toenemend takenpakket, zonder de daarbij behorende hogere beloning, is het soms lastig om plezier te blijven houden in het werk. Vooral als de uitgeverij keer op keer laat zien dat de prioriteit vooral bij marketing en verkoopcijfers ligt en minder bij een goed inhoudelijk/didactisch verantwoord product.’

En verder

  • Sommige auteurs missen het werken aan een geprint werk (een lesboek), waarop ook hun naam/bijdrage wordt vermeld;
  • Sommigen hebben minder contact met collega’s en vergaderen meer online. Overleggen zijn vaak gefocust op de afspraken en deadlines – ‘die kunnen we afvinken’ – en minder op de personen en onderlinge verbondenheid. Dat voelt soms eenzaam;  
  • Ruim 80% van de respondenten is lid van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond.

Vervolg

De sectie Educatieve Auteurs gebruikt de resultaten van de werktevredenheidsenquête voor het verder versterken van de positie van educatieve auteurs, bijvoorbeeld in onderhandelingen over het modelcontract met de uitgeverijen. Ook eventuele knelpunten worden meegenomen in de besluiten over toekomstige activiteiten rond de werving, scholing en ondersteuning van leden van de sectie. De werktevredenheidsenquête zal jaarlijks worden herhaald.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Het bestuur van de sectie Educatieve Auteurs ontvangt ze graag. Mail naar bureau@auteursbond.nl t.a.v. Sectie Educatieve Auteurs.

Ga hier terug naar de homepage.

 

 

 

 

 

Wat zoek je?