Uitkomsten enquête Werktevredenheid Educatief Auteurs

Net als vorig jaar, heeft de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond een enquête Werktevredenheid voorgelegd aan de zelfstandig werkende educatief auteurs. Het doel van de enquête is meer te weten te komen over hoe de auteurs het werk ervaren. Vinden ze hun werk nog steeds interessant? Voelen ze zich gewaardeerd en hoe ervaren ze in deze tijd hun financiële zekerheid?

Door: Sabine Sijbesma

Tevredenheid

Dit jaar reageerden 46 educatief auteurs op de oproep om de enquête in te vullen. Een deel van de uitkomsten van dit jaar komt overeen met de uitkomsten van de voorgaande enquête Werktevredenheid. Net als vorig jaar is het grootste deel van de auteurs tevreden. Voor deze tijd van economische onzekerheid is van belang dat een grote groep dezelfde mate van financiële zekerheid ervaart als twee jaar geleden. Dat is opmerkelijk, want 41% van de respondenten geeft aan dezelfde inkomsten te hebben als twee jaar geleden.

Uit de zelfstandige werkzaamheden haalden 24 auteurs tussen de 75% en 100% van hun inkomen. Binnen deze groep heeft ruim 29% een hoger inkomen dan 2 jaar geleden, wat onder andere het gevolg lijkt te zijn van het verhogen van hun uurtarief (70%).

Bij de vraag hoe hard moet worden gewerkt om hetzelfde inkomen te verdienen, geeft 63% van de respondenten als antwoord nog even hard te moeten werken als twee jaar geleden.

Zelfstandigheid

Een aantal auteurs ervaart steeds minder speelruimte voor eigen creativiteit. ‘Opdrachten worden steeds meer dichtgetimmerd, waardoor ik mijn expertise minder kwijt kan’. Ook ervaart deze groep dat ze meer moet doen voor hetzelfde tarief en dat er steeds aandachtaanvullende eisen bijkomen. Daar staat tegenover dat een ander deel van de auteurs het werk nog steeds leuk vindt, ook omdat ze hun tijd kunnen indelen en het werk afwisselend is.

Toekomst

Er wordt door auteurs niet alleen naar de afgelopen twee jaar gekeken, maar ook naar de toekomst. Iemand maakt zich zorgen over gelijkblijvende tarieven, terwijl de inflatie is toegenomen. ‘Ik probeer wel te onderhandelen over tarieven/vergoedingen, maar de uitgevers geven weinig toe. Uiteindelijk leidt dat er toch toe dat ik me wat minder gewaardeerd voel en ik er minder plezier in heb’.

Ook is er in de enquête aandacht voor de discussie dat aan het eind van elk schooljaar veel schoolboeken in de prullenbak belanden, omdat ze niet meer kunnen worden gebruikt. Hieraan besteedden veel media aandacht, zoals Een Vandaag, met de kop: ‘Terug naar herbruikbare schoolboeken? Steeds meer kritiek op wegwerpboeken: ‘We gooien 60.000 kilo papier weg’. Een auteur geeft bijvoorbeeld aan: ‘Er woedt bij mij vanbinnen een existentiële crisis, die is beïnvloed door de onrust in de samenleving en door de klimaatopwarming: doet het er nog toe wat wij doen? En doen wij er goed aan om mee te werken aan leeropdrachtboeken die elk jaar na gebruik worden weggegooid? Dat lijkt mij niet duurzaam en mijn uitgever kan me niet goed voorrekenen of ik dat mis heb’.

En verder

  • Een aantal auteurs mist erkenning, waarbij één auteur aangeeft dat nu ze deze wél krijgt, het werkplezier ook is toegenomen.
  • Meerdere respondenten geven aan dat contact met ‘collega’s’ zoals andere auteurs en redacteuren ervoor zorgt dat hun plezier in het werk toeneemt.
  • Van de respondenten is 85% lid van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond.

Reprorecht en Lira

Sinds drie jaar verzorgt Lira de reprorechtvergoedingen voor de auteurs. Meer dan 91% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn of zelfs zeer tevreden over hoe Lira dit doet. Er wordt aangegeven dat het een duidelijke en overzichtelijke regeling is en dat er een keurige afhandeling plaatsvindt. De respondenten die niet tevreden zijn, vinden de kosten te hoog en/of geven aan dat het wel wat inspanning kost om de opgave in orde te maken.

Vervolg

De sectie Educatieve Auteurs gebruikt de resultaten van de werktevredenheidsenquête voor het verder versterken van de positie van educatief auteurs, bijvoorbeeld in onderhandelingen over het modelcontract met de uitgeverijen. Ook eventuele knelpunten worden meegenomen in de besluiten over toekomstige activiteiten rond de werving, scholing en ondersteuning van leden van de sectie.
De werktevredenheidsenquête zal jaarlijks worden herhaald.

Vragen of opmerkingen

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Het bestuur van de sectie Educatieve Auteurs ontvangt ze graag. Mail je vraag of opmerking naar bureau@auteursbond.nl, t.a.v. Sectie Educatieve Auteurs. Vermeld in de onderwerpregel: werktevredenheid.

Wat zoek je?