Terugblik Dag van de Educatieve Auteur 2019

Op zaterdag 9 november vond de derde editie plaats van de Dag van de Educatieve Auteur. We kijken terug op een zeer geslaagde dag! Ruim 60 auteurs, redacteuren en andere onderwijsontwikkelaars mochten we verwelkomen in De Observant in Amersfoort. Een terugblik:

 

Na de koffie, waarbij collega’s elkaar enthousiast begroeten en waar druk bijgepraat en genetwerkt wordt, opent Anne Coos Vuurmans, interim voorzitter van de sectie Educatieve Auteurs de dag, waarbij ze kort terugblikt op een ándere gedenkwaardige 9 november: die van 1989, precies 30 jaar geleden, de dag waarop de Berlijnse Muur viel.

 

In het openingswoord gaat Anne Coos in op het ontstaan van de sectie Educatieve Auteurs, één van de tien secties van de Auteursbond. De Auteursbond verenigt alle auteurs in Nederland, van ondertitelaars tot literaire auteurs en van scenarioschrijvers tot vertalers. Onze sectie, die van Educatieve Auteurs, is 13 jaar geleden opgericht toen bleek dat educatieve auteurs vaak met heel andere problemen geconfronteerd worden dan andere auteursgroepen. De veranderingen in de educatieve uitgeefwereld gaan steeds sneller en ook de beroepsgroep verandert. Waren het in het verleden vooral leerkrachten en docenten die naast hun hoofdberoep een methode ontwikkelden, die de uitgever vervolgens aan de man bracht, tegenwoordig worden methodeconcepten vaak binnen de uitgeverij ontwikkeld en door educatief auteur geschreven en ingevuld. Deze auteurs zijn steeds vaker zzp’ers die door de uitgevers ingeschakeld worden. Dit alles brengt in hoog tempo veranderingen met zich mee. Daarom is het heel goed dat er een sectie Educatieve Auteurs binnen de Auteursbond is, die opkomt voor de belangen van educatieve auteurs en waar nodig strijdt voor verbeteringen.

 

Bij de GEU, waarin een groot aantal educatieve uitgeverijen zijn verenigd, staan 7000  auteurs onder contract. Daarnaast zijn er nog veel auteurs die voor een niet bij de GEU aangesloten uitgeverij werken. Wat zouden we graag willen dat die allemaal lid waren van onze club. Wij hebben die leden nodig en die leden hebben ons nodig. Het gaat immers om jullie belangen; auteursrechten en een eerlijke beloning. Anne Coos roept daarom op om lid te worden van de Auteursbond.

 

Na dit welkomstwoord start het inhoudelijke programma met een key note lezing door professor doctor Harold Bekkering van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij spreekt over zijn visie op het onderwijs, maatschappelijke vragen en inzichten vanuit het brein en voegt daar speciaal voor de educatieve auteurs een onderdeel ‘storytelling’ aan toe. Over deze zeer informatieve en onderhoudende lezing lees je elders in volgende editie van EduSchrift meer.

 

Vervolgens verspreiden de deelnemers zich in twee rondes over zeven workshops, met de titels ‘Rollen bij het maken van een educatieve uitgave’, ‘Waar sta ik?’, ‘Infographics maken’, de ‘Auteursrechtquiz’, ‘Functionele leerdoelen’, ‘Curriculum.nu’ en ‘Blended learning’.

 

Voor we overgaan tot het hoogtepunt van de dag, de feestelijke uitreiking van de Educatieve Parel 2019, zorgt Meester Mark voor een moment van ontspanning. Met veel humor laat hij tientallen voorbeelden zien van leerling-antwoorden op vragen en opdrachten in werkboeken. Goed voor veel lachsalvo’s in de zaal, maar het geeft ook een mooi inkijkje in de denkwijze van leerlingen. Wat kunnen wij hier als educatieve auteurs van leren?

 

De dag eindigt met de uitreiking van de Educatieve Parel 2019. Maar liefst 17 inzendingen kwamen binnen. Stuk voor stuk mooie lessen bij het thema ‘Macht is kracht’, voor uiteenlopende doelgroepen binnen het onderwijs. De jury heeft met groot genoegen de eerste prijs toegekend aan Meldrid Ibrahim, en daarnaast vier eervolle vermeldingen aan Josien Boetje, Famke de Jong, Sander Lochtenberg en Emmi Visser. Elders in deze EduSchrift is een interview met Meldrid Ibrahim opgenomen.

 

Tijdens en na de dag hebben we veel positieve reacties van deelnemers ontvangen. We kijken uit naar een nieuwe Dag van de Educatieve Auteur!

 

Wat zoek je?