Terugblik 2018

Nuttig en noodzakelijk

Ook afgelopen jaar bleek weer het nut en de noodzaak van onze vereniging. De onderwijspraktijk en de daarmee gepaard gaande wijzigende behoefte aan lesmateriaal en de manier waarop dit beschikbaar wordt gesteld hebben grote gevolgen voor het uitgeef- en verdienmodel van de educatieve uitgeverijen. Het is niet vreemd dat de GEU behoefte heeft aan een nieuw modelcontract en voor overleg bij ons aanklopte. Wat is er voor jou als auteur nou fijner dan bij het kruisje te kunnen tekenen in het vertrouwen dat de Auteursbond er scherp naar heeft gekeken? We zijn in gesprek met de uitgevers, maar zonder veel nadenken bij het kruisje tekenen is nog niet verstandig. Contracten voor educatieve auteurs zijn bijna per definitie overdrachtscontracten. Maar wat draag je precies over en krijg je daar wel eerlijk voor betaald? Met name het digitaal hergebruik en de ‘verwatering’ bij volgende edities van een vergoeding voor jouw aandeel zijn nog ernstige aandachtspunten. En: hoe zijn de collectieve vergoedingen geregeld, zoals het Reprorecht? We staan hierover voortdurend in contact met Stichting Lira (Literaire Rechten Auteurs) en Stichting Reprorecht. Hoewel je nog niet gerust kunt zijn op het tekenen bij het kruisje, kun je er wel gerust op zijn dat de Auteursbond voor jouw belangen opkomt. We willen je daarom, ook dit jaar weer, hartelijk bedanken voor jouw lidmaatschap.

Gezicht en status geven

De Sectie van Educatieve Auteurs binnen de Auteursbond staat voor meer dan belangenbehartiging. Ook afgelopen jaar hebben we weer actief gewerkt om gezicht en status te geven aan (het vak van) de educatief auteur. De wedstrijd om de Educatieve Parel leverde weer prachtige pareltjes op. De uitreiking vond plaats op de wederom zeer succesvolle Dag van de Educatieve Auteur. De Educatieve Parel 2018 werd uitgereikt aan een docentenduo. Zij lieten zien dat ze beschikken over de competenties om lesmateriaal naar een hoog niveau te tillen. Dat zijn geen vaardigheden waarover iedere docent beschikt. En dat hoeft ook niet. Maar de mensen die die competenties wél hebben, groeien vaak uit tot educatief auteur, vaak naast een (deeltijd)betrekking in het onderwijs. Het is onze wens voor 2019 om zoveel mogelijk van deze “doorgegroeide” docent-auteurs te betrekken bij onze vereniging. 

Het bestuur wenst je een creatief en contractrijk 2019!

Wat zoek je?