Steunmaatregelen voor zelfstandige auteurs

Het coronavirus heeft ook voor sommige educatieve auteurs ingrijpende gevolgen. De overheid komt met een pakket aan maatregelen om zzp’ers te ondersteunen.

 

De belangrijkste maatregel is een tijdelijke voorziening voor drie maanden. Dit wordt het Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) genoemd. Een tweede belangrijke maatregel is dat voor flexwerkers en werknemers met een nul-urencontract bedrijven en culturele organisaties werktijdverkorting kunnen aanvragen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het uitstellen van belastingbetalig.

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tozo is voor zelfstandigen, onder wie zzp’ers, die door de coronacrisis onder het sociaal minimum komen. Als je op een andere manier genoeg geld verdient, kom je niet in aanmerking.

 

Elke zzp’er die vanaf 1 maart geen of minder opdrachten krijgt, kan gedurende een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op zijn levensonderhoud, tot 1050 euro per maand. Voor echtparen of mensen die samenwonen, kinderen hebben en beiden ondernemer zijn, geldt een maximumbedrag van 1500 euro.

 

Er is geen toets op levensvatbaarheid, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

Daarmee wordt binnen 4 weken een besluit genomen. Normaal kan dit tot 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. Ook hoeft de voorziening niet te worden terugbetaald. En tot slot is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

 

Om in aanmerking te komen moet je minimaal 1225 uur per jaar als zelfstandige werken. Verder moet je je hebben ingeschreven als zelfstandig ondernemer bij de Kamer van Koophandel, voordat de noodregeling werd aangekondigd

 

In samenspraak met Vereniging Nederlandse Gemeente en Divosa (de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) wordt de regeling verder uitgewerkt. Er zijn per gemeente speciale noodloketten voor ondernemers en zelfstandigen.

 

Flexwerkers

Voor flexwerkers en werknemers met een nul-urencontract kunnen bedrijven en culturele organisaties een werktijdverkorting aanvragen. De overheid neemt hierbij 90 procent, in plaats van de gebruikelijke 75 procent, van het salaris over.

 

De Creatieve Coalitie, waar ook de Auteursbond bij hoort, treedt toe tot een Taskforce die wordt opgericht door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). De Taskforce ziet erop toe dat het steunpakket goed wordt uitgevoerd door onder andere de gemeenten.

 

De Auteursbond heeft aan leden die in hun beroepspraktijk ook getroffen worden door de gevolgen van het corona-virus gevraagd dit te melden via dit formulier.

 

Meer informatie over de maatregelen en de hulp die je hierbij van de Auteursbond kunt krijgen vind je hier

 

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?