Noordhoff wijst verzoek tot overleg af

Medio april 2021 meldden zich bij de Auteursbond verschillende leden die hun zorgen uitten over een online auteurssessie die Noordhoff had georganiseerd. Titel van deze sessie was: ‘de reis van Noordhoff van uitgever naar Solution Provider’.  Tijdens deze sessie heeft het managementteam haar visie uiteengezet op de toekomst van het educatief uitgeven en de veranderingen die op stapel staan in de bedrijfsvoering. De Auteursbond heeft daarop actie ondernomen naar Noordhoff toe.

Veranderingen bedrijfsvoering

De zorgen van educatieve auteurs gaan over de komende veranderingen. Ze betreffen de inhoud en de manier waarop auteurs hun werk doen. En, uiteraard, de gevolgen die deze veranderingen zullen hebben voor de kwaliteit van hun werk en hun verdiensten. 

Verzoek om gesprek

Omdat het gaat om een onderwerp dat van groot belang is voor alle educatieve auteurs, hebben wij als Auteursbond bij Noordhoff het verzoek neergelegd om in gesprek te gaan met de directie van de uitgeverij, over de toekomstplannen. Onderwerpen die wat ons betreft besproken moeten worden, zijn de gevolgen van de veranderingen voor de positie en rol van auteurs en de uitwerking van een inkomensmodel voor auteurs dat toekomstbestendig, eerlijk en rechtvaardig is.

Afwijzing 

Vrijwel meteen nadat onze brief door Noordhoff was ontvangen, ontvingen wij van directeur Jeroen Kuerble van Noordhoff een afwijzing op ons verzoek. Zijn argumentatie was kort en kwam erop neer dat de bijpraatsessie enkel bedoeld was voor auteurs van Noordhoff en dat er geen reden was te twijfelen aan het belang dat Noordhoff eraan hecht goede en eerlijke afspraken te maken met zijn auteurs, zowel in het verleden als in de toekomst. 

Duidelijk signaal

De Auteursbond besloot het hierbij niet te laten en heeft een tweede poging ondernomen om tot een overleg te komen. In deze brief hebben wij opnieuw de aandacht gevestigd op de zorgen bij onze leden over de veranderingen en hebben we opnieuw om een gesprek gevraagd. Wanneer leden hun vragen en zorgen bij hun beroepsorganisatie neerleggen, in dit geval educatieve auteurs bij de Auteursbond, dan zien wij dat als een duidelijk signaal. We hebben benadrukt dat we vooral een gezamenlijk belang zien van uitgever én auteurs. Daarom denken we graag met de uitgeverij mee over mogelijkheden voor nieuwe, passende verdienmodellen voor auteurs en manieren om binnen digitale platforms de bijdragen van auteurs te herleiden tot individuele auteurs. Ook vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van het geleverde werk door iedere auteur gewaarborgd blijft.

Geen nieuw overleg

Ons verzoek om het voorstel voor gesprek in heroverweging te nemen leidde helaas ook nu weer tot een afwijzing. Jeroen Kuerble heeft die afwijzing telefonisch toegelicht. Hij gaf aan dat Noordhoff selectief omgaat met nieuwe verzoeken om aan een collectief overleg deel te nemen en dat Noordhoff actief is in een bedrijfstak die wordt gekenmerkt door vrij veel overheidsregulering en daarom al deelneemt aan collectieve overleggen. Hij herhaalde dat Noordhoff een goede verstandhouding met zelfstandig werkende educatieve auteurs belangrijk acht. Kuerble zei dat hij geen toegevoegde waarde ziet in een collectief overleg met een belangenorganisatie als de Auteursbond, omdat Noordhoff de dialoog voert met individuele zelfstandige auteurs. Daar komt bij, volgens Kuerble, dat de zelfstandig werkende educatieve auteurs die voor Noordhoff schrijven, hun werk als zzp’er doen. Ook hebben de auteurs in de regel een andere werkkring, bijvoorbeeld als docent, waarmee ze het hoofdbestanddeel van hun inkomen verdienen. 

Oproep aan onze leden

Uiteraard betreuren wij de afwijzingen van Noordhoff. We hadden graag constructief meegedacht. Nu dit niet mogelijk is, doen wij het verzoek aan auteurs die voor Noordhoff schrijven en lid van de Auteursbond zijn, zich bij ons te melden met hun vragen. 

Loop je tegen problemen aan bij de manier waarop je moet werken, bij de aan jou voorgelegde auteurscontracten of bij de royaltyverdeling?

Aarzel dan niet contact op te nemen met onze juristen.

 

Wat zoek je?