Nieuw bestuurslid: Ruud Alers

Toen ik begin 2020 werd gepolst voor een bestuursfunctie in de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond, besloot ik meteen ‘ja’ te zeggen. Door de coronacrisis duurde het even voordat ik mij officieel als nieuw bestuurslid kon melden. Ik denk dat ik voor de Auteursbond van meerwaarde kan zijn met mijn expertise en achtergrond.

 

Geboren als Ruud Alers in 1956 in Maassluis, opgegroeid onder de rook van Rotterdam, opleiding en studie gevolgd in Delft en Leiden, begon ik in de jaren ’80 van de vorige eeuw als docent in het voortgezet onderwijs. Ik heb Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd met als bijvak wiskunde. Al vrij snel verliet ik het onderwijs. Als jongen van vijftien wilde ik al in de uitgeverij werkzaam zijn. Toen ik de kans kreeg die droom waar te maken, heb ik die gegrepen. Ik had iets met het geschreven woord en was buiten schooltijd – naast al die andere bezigheden van een puber – actief met schrijven, redigeren en uitgeven. Zo kwam ik terecht bij een educatieve uitgeverij. Achtereenvolgens was ik redacteur, uitgever en uitgeefmanager van wiskunde, talen, kunst- & cultuurvakken, exacte vakken en marketing, hoofdzakelijk voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De kant van het auteurschap en dan met name de juridische aspecten ervan hebben mij altijd geïnteresseerd. Tien jaar geleden maakte ik de overstap naar een bekend landelijk toetsinstituut. In de ogen van sommigen een gewaagde overstap, maar lang niet zo spannend als mijn besluit in 2014 om ‘voor mijzelf te beginnen’. Intussen was ik al sinds 2010 educatief auteur. Vanuit mijn eigen bedrijf geef ik adviezen over toetsing en leermiddelen, voer ik in samenwerking met uitgeverijen en auteurs de eindredactie bij diverse leermiddelen en, niet te vergeten, ben ik auteur van lesmateriaal voor Nederlands (vo en mbo), rekenen (vo en mbo) en ondernemerschap (mbo).

 

Het schrijven van lesmateriaal blijft mijn grootste passie. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik, timmer en knutsel wat en schrijf ik ook fictie. Ik ben een liefhebber van muziek en film. Al vele jaren ben ik gelukkig getrouwd. Samen hebben we twee fantastische, volwassen zoons. Wat mij echt drijft, is het bedenken en maken: het van niets tot iets komen. Iets wat werkt. Iets waar anderen wat mee kunnen en/of plezier aan beleven. Iets wat staat.

 

Als auteur ben je uiteindelijk op jezelf aangewezen, maar je staat er niet alleen voor. Zo zie ik dat uitgeverijen steeds meer van een auteur eisen tegen een steeds lagere honorering. Het intellectueel eigendom van de auteur lijkt een af te kopen product geworden, niet het resultaat van een uniek en soms moeizaam proces waarin je als auteur een deel van jezelf weg hebt gegeven. Ik vertrouw erop dat ik als bestuurslid van de sectie Educatieve Auteurs mijn steentje kan bijdragen aan het opkomen voor de belangen van auteurs.

 

Ruud Alers

Ga hier terug naar de homepage.

Wat zoek je?