Hét Congres 2018

Op 30 november 2018 in Arnhem

Hét Congres is een landelijk onderwijscongres van Lecso en het SBO Werkverband en wordt door De Onderwijsspecialisten georganiseerd. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal.

Tijdens Hét Congres wordt nieuw ontwikkelde expertise gedeeld. Daarnaast  zijn er presentaties van ‘good practice’ voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs. 

hetcongres.nl 

Wat zoek je?