Ervaringen bundelen: een eigen vakvereniging voor freelancers in de uitgeverswereld

Werk je als educatief freelanceredacteur of -schrijver, dan herken je het vast: je brengt veel tijd door achter je thuisbureau, zonder directe collega’s om je heen. Die spreek je vooral via mail, video of telefoon. Het echte levende (en levendige) contact ontbreekt dan soms. Er zijn incidentele initiatieven als open-coffeerondes en netwerkwandelingen, maar de frequente uitwisseling ontbreekt, vonden zzp’ers Rosa Schogt, Lilian Eefting, Dieuwke van Wijk en Marije van der Schaaf. Daarom namen zij het initiatief tot een eigen vakvereniging voor freelanceredacteuren, -bureauredacteuren, -persklaarmakers en -correctoren.

Door: Manon Müller

Er zijn meer redenen voor dit initiatief. De vier initiatiefnemers hebben voor de toekomstige vakvereniging vier belangrijke pijlers bepaald:

1) kennisuitwisseling;

2) het beter definiëren van vakgebieden;

3) het onderzoeken van de mogelijkheden en waarde van een ‘keurmerk’;

4) meer uniformiteit in toekomstbestendige vergoedingen.


Met een online enquête hopen ze de verdere wensen en behoeften van hun achterban in kaart te brengen. De invultermijn is inmiddels verstreken.

In een later stadium wordt bekend hoe de uitkomsten van de enquête worden gedeeld. Wil je in de tussentijd op de hoogte blijven? Stuur een mail naar pkm.correctie@gmail.com

Wat zoek je?