De sectie jeugdboekenschrijvers van de Auteursbond

Zo’n 200 leden van de Auteursbond zijn aangesloten bij de sectie jeugdboekenschrijvers. Ooit, in een ver verleden, was de sectie geen sectie maar een werkgroep, en was de werkgroep onderdeel van de voorloper van de Auteursbond, de Vereniging van Letterkundigen (VvL).

Jeugdboekenschrijvers zijn niet jeugdig. De gemiddelde leeftijd ligt aanzienlijk hoger dan de leeftijd van hun doelgroep (0-18 jaar, voor hen die geen genre- en doelgroepoverstijgende geschriften schrijven), maar ligt ook wat boven het gemiddelde van alle leden van de bond. De verklaring daarvoor ligt wellicht in het feit dat de jeugdboekenschrijvers zich al snel verenigden in de VvL. Sommige leden (Tonke Dragt, Dolf Verroen, Peter van Gestel) zijn al meer dan 50 jaar verenigd.

Vriendelijk maar met een feilloos gevoel voor onrecht

Jeugdboekenschrijvers staan bekend om hun vriendelijke omgangsvormen. In hun boeken worden hun collega’s niet vilein gevild, en worden geen dichterlijke pootjes gehaakt. Dat betekent niet dat jeugdboekenschrijvers niets te klagen hebben. Natuurlijk wel. Net als hun doelgroep hebben jeugdboekenschrijvers een feilloos gevoel voor onrecht, henzelf of anderen aangedaan. Zo loopt de sectie te hoop tegen afbraak van het leenrecht via dBoS (de Bibliotheek op School), oneerbaar gebruik en misbruik van e-book-rechten en de afbraak van het cultuuronderwijs. Verder maken we ons natuurlijk wel eens kwaad om –het volledig onterechte- statusverschil tussen schrijvers voor volwassenen en schrijvers voor kinderen, en om het gemak waarmee overbekende Nederlanders volstrekt ongetalenteerd bovenmatig veel kinderboeken weten te verkopen. Maar jaloers zijn we niet. Natuurlijk niet. Dat zou niet bij ons imago passen.

Lief en leed bespreken

De sectie jeugdboekenschrijvers komt een paar keer per jaar bijeen voor een ledenvergadering. Daar bespreken we alles wat ons meer en minder lief is, van bondszaken tot juridische en inhoudelijke onderwerpen, en elkaars gegunde successen en ongegund leed. De sectie is betrokken bij de organisatie van de Dag van de Bellettrie, steunt de Middag van het Kinderboek, draagt gegadigden voor de Astrid Lindgren Memorial Award voor, en heeft de ambitie af en toe eigen workshops te organiseren.

En verder willen we het leuk met elkaar hebben. Want zo zijn wij.

Wat zoek je?