De educatieve auteur als ondernemer

Hoe zet je jezelf en jouw specialiteit in the picture? Hoe werk je aan marketing en ondernemerschap? Hoe bouw je een publiek op? In de workshop die kinderboekenschrijver, educatief auteur en grafisch vormgever Rian Visser gaf tijdens de Dag van de Educatieve Auteur op 10 november werden de deelnemers geïnspireerd.

Na een snelle voorstelronde begint Rian de workshop door te vertellen hoe zij als kinderboekenschrijver actief haar boeken in de markt zet. Voorbeelden van middelen die zij inzet zijn haar website, haar nieuwsbrief, haar gratis digibordlessen (gerelateerd aan haar boeken), haar pagina op Yurls en een zelfgemaakte flyer. Ze geeft hierbij een aantal praktische tips:

 • Noem je nieuwsbrief geen ‘nieuwsbrief’, maar geef je lezers het gevoel dat je ze iets gééft. In Rians geval zijn dat ‘Tips voor leesbevordering’.
 • Als je gratis lessen ontwikkelt, zorg dan dat je ze niet alleen máákt, maar ook goed verspreidt, bijvoorbeeld via portals als digibordopschool.nl en klascement.net.
 • Probeer lezers/gebruikers van je gratis materiaal aan je te binden. Bied bijvoorbeeld een digibordles gratis en voor iedereen toegankelijk aan, maar stel de handleiding en andere extra’s (ook gratis) alleen beschikbaar aan (nieuwe) abonnees van je nieuwsbrief.
 • Genereer feedback op alles wat je aanbiedt. Zo blijf je in contact met je lezers.

Vervolgens kijken de deelnemers samen naar de verschillende aspecten van het ondernemerschap. Hierin wordt de focus wat meer verlegd van kinderboekenschrijvers naar educatief auteurs. Belangrijke aspecten zijn: opdrachten verwerven, promotie van jezelf en je werk, jezelf ontwikkelen (als auteur en ondernemer), een netwerk opbouwen, enzovoort. 

Vanuit deze aspecten kun je als ondernemer nadenken over je doelen: wat wil je op korte en langere termijn bereiken? Denk hierbij aan doelen als:

 • ik wil meer geld verdienen;
 • ik wil meer bekendheid bij… (scholen, leerkrachten, maatschappelijke organisaties, enzovoort);
 • ik wil meer plezier hebben in mijn werk;
 • ik wil makkelijker aan opdrachten komen van educatieve uitgevers);
 • ik wil mezelf ontwikkelen op een specifiek gebied;
 • ik wil meer afwisseling in mijn werk;
 • ik wil meer erkenning (van …?);
 • ik wil meer samenwerking met anderen;
 • enzovoort.

Aan de hand van de volgende stappen gaan de deelnemers actief aan de slag met het maken van een plan van aanpak:

 • Schrijf je persoonlijke ondernemersdoelen in vierkanten en plak deze op een groot vel. 
 • Plaats hieromheen cirkels met middelen om je doelen te bereiken. Denk vrij; alle middelen die je te binnen schieten, schrijf je op. Voorbeelden zijn: gratis lessen delen, zichtbaar zijn op social media, actief vragen om aanbevelingen op LinkedIn, LinkedIn-profiel uitbreiden, website bouwen, blogs schrijven, flyer maken, zichtbaar zijn op conferenties, enzovoort. 
 • Verbind doelen en passende middelen aan elkaar.
 • Heb je een belangrijk doel zonder geschikte middelen? Dan is er werk aan de winkel!
 • Kijk kritisch naar je middelen en categoriseer deze met behulp van kleuren:
 • dit doe ik al; 
 • dit doe ik al, maar ga ik uitbreiden;
 • dit ga ik doen;
 • dit wil ik doen, maar ik weet niet hoe (hulp vragen, uitbesteden);
 • dit ga ik niet doen (past niet bij mij / te kostbaar / kan ik niet).

Heel belangrijk hierbij: kies middelen die bij je passen, waar je je prettig bij voelt, die uitvoerbaar zijn. Houd je niet van social media? Dan is een zakelijke Facebook-pagina waarschijnlijk niets voor jou. Blijf dicht bij je zelf, dan houd je het ook vol. 

De deelnemers zitten in groepjes van drie aan een tafeltje in een ‘café-opstelling’. In het begin staan de stoelen naar voren gericht, zodat ze naar de tips van Rian kunnen luisteren. Papier, schaar en lijm liggen al klaar. Als de deelnemers aan het werk gaan, richten ze zich ook op elkaar en worden er volop ideeën uitgewisseld. Rian kiest bewust voor deze indeling, waarbij de deelnemers worden aangemoedigd om samen te werken en van elkaar te leren. Zelf loopt ze rond om advies te geven. Veel deelnemers blijven na afloop nog een tijdje zitten om met elkaar verder te overleggen. 

In de workshop ontbreekt het uiteraard aan tijd om het hele plan van aanpak volledig uit te werken, maar het is een goede aanzet om hierover als ondernemer nog eens verder te brainstormen. Misschien leuk voor een heisessie met andere ondernemende auteurs?

Wat zoek je?